Média

Lidovky: Regulace úpravy genů plodin způsobily zaostávání Evropy

14. prosinec 2018
Soudní dvůr EU rozhodl, že i pokročilou metodou úpravy genů rostlin vzniká geneticky modifikovaný organismus. A na ty se v EU dle směrnice z roku 2001 vztahují striktní pravidla. V Evropě se však šikují vědci, kteří rozhodnutí soudu kritizují – hází prý do téhož pytle precizní postupy vedle vkládání cizích genů či náhodných mutací. Článek je k dispozici ZDE.  

Prof. Helena Tlaskalová- Hogenová obdržela od rektora Univerzity Karlovy zlatou medaili

14. prosinec 2018
Rektor Univerzity Karlovy  prof. Tomáš Zima předal  zlatou pamětní medaili prof. Heleně Tlaskalové-Hogenové. Gratulujeme! Více na webových stránkách pana rektora.

Agris.cz: Experti z Olomouce žádají mírnější zákony u geneticky „editovaných“ rostlin

13. prosinec 2018
Vědci olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) vyzvali premiéra Andreje Babiše a další politiky, aby se zasadili o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání. Více ZDE.

Živa: Česká hlava za vědu pro Jaroslava Doležela

13. prosinec 2018
Národní cenu vlády Česká hlava za vědu, výzkum a inovace, nejvyšší vědecké vy - znamenání v České republice, převzal na slavnostním večeru v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze 25. listopadu 2018 za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci výsledků v praxi olomoucký rostlinný  genetik prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.Celý článek ZDE.

Žurnál UP: Vedení CRH žádá politiky o změnu legislativy u geneticky upravených rostlin

12. prosinec 2018
Vědci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) vyzvali premiéra Andreje Babiše a další politiky, aby se se zasadili o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání. Reagují tak na rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle nějž organismy získané moderními metodami pro cílenou editaci genomu, jako je například CRISPR, podléhají stejně přísné regulaci jako geneticky modifikované organismy. Článek ZDE.  

Česká televize: Experti z Olomouce žádají mírnější zákony u geneticky „editovaných“ rostlin

12. prosinec 2018
Vědci olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) vyzvali premiéra Andreje Babiše a další politiky, aby se zasadili o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání. Reagují na rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle kterého organismy získané moderními metodami pro cílenou editaci genomu podléhají stejně přísné regulaci jako geneticky modifikované organismy. Více ZDE.

Bezpecnostpotravin.cz: Česká hlava pro rostlinné biotechnologie

12. prosinec 2018
Českou nobelovku za vědu, výzkum a inovace“, udělovanou pod oficiálním názvem Národní cena vlády Česká hlava, letos získal prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum. Více ZDE.

Gate2Biotech: Česká hlava pro rostlinné biotechnologie

12. prosinec 2018
Českou nobelovku za vědu, výzkum a inovace“, udělovanou pod oficiálním názvem Národní cena vlády Česká hlava, letos získal prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum. Jde o nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Parlamentní listy: Nejrůznější aspekty celiakie představili odborníci v Akademii věd

10. prosinec 2018
Je bezlepková dieta vhodná pouze pro jedince trpící nesnášenlivostí lepku, zejména celiakií, nebo má smysl, aby ji preventivně drželi i zdraví lidé? Jaké jsou nejnovější vědecké poznatky o příčinách vzniku, rozvoje a diagnostice celiakie a jiných onemocnění spojených s intolerancí pšeničných proteinů, např. alergie a neceliakální glutenové pšeničné senzitivity? Jakým způsobem se prokazuje lepek v potravinách? Těmto tématům se věnoval seminář Potravinová intolerance, celiakie a bezlepková dieta.Celá článek ZDE.    

Universitas: GA ČR má novou vědeckou radu. Předsedou je Jaroslav Doležel

10. prosinec 2018
Rada pro výzkum, vývoj a inovace na konci listopadu navrhla vládě novou vědeckou radu Grantové agentury ČR (GA ČR). Předsedou rady se nově stane rostlinný genetik Jaroslav Doležel, který získal v listopadu nejvyšší ocenění Česká hlavu 2018. Nahradí tak ve funkci Zdeňka Bittnara z ČVUT. Článek ZDE.

Časopis Vesmír: Čtení v knize života

03. prosinec 2018
Přečtení genomu pšenice mezinárodním konsorciem za vydatného přispění olomouckých vědců otevírá cestu k efektivnějšímu šlechtění nových odrůd. Ty mohou pomoci zajistit potravinovou bezpečnost lidstva a přispět k trvalé udržitelnosti zemědělství. 

Český rozhlas: Témata podle Martiny Maškové

02. prosinec 2018
Jedním z hostů rozhlasového pořadu Martiny Maškové byla prof. Helena Tlaskalová-Hogenová z programu potraviny pro budoucnost. Pořad byl současně pozvánkou na seminář v rámci Strategie AV21. K poslechu ZDE.

Parlamentní listy: Rada pro výzkum, vývoj a inovace jednala se zahraničními experty a zvolila členy nové vědecké rady GA ČR

01. prosinec 2018
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 30. listopadu sešla na pravidelném zasedání. Jednání se účastnili již popáté členové jejího Mezinárodního poradního orgánu. K hlavním tématům patřily vedle odborných doporučení Mezinárodní rady volby členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury ČR a tradičně také průběh zavádění Metodiky 2017+.Více ZDE.