Nejnovější články

Studio 6 České televize se věnovalo kvalitě půdy

17. září 2021

Půda by měla obsahovat dostatečné množství živin, vláhy a humusu. To jsou některé z parametrů, které pomáhají zvyšovat úrodnost půdy.


The Czech Plant Nucleus Workshop dopadl v Olomouci na výbornou

17. září 2021

Na osm desítek vědců a studentů, kteří se věnují výzkumu dědičné informace u rostlin, se sešlo 14. a 15. září 2021 v  Pevnosti poznání Univerzity Palackého, aby sdíleli nejnovější vědecké poznatky. 
 

Krátká videa přiblíží, čím se zabýváme v našem programu

02. září 2021

Připravili jsme sérii krátkých popularizačních videí, na jejichž vzniku se podílí všechny ústavy zapojené v našem výzkumném programu. Vysvětlíme vám, proč bychom například měli už dnes myslet na to, jak zajistit do budoucna dostatek potravin pro všechny obyvatele planety, jak omezit plýtvání potravinami, co udělat pro lepší kvalitu půdy, atd. 

Malí přírodovědci navštívili Ústav půdní biologie

30. srpen 2021

Zahrada Ústavu půdní biologie se opět proměnila v laboratoř. Navštívili ji malí přírodovědci z Příměstského tábora, kteří se dozvěděli mnoho zajímavých informací půdě.