Nejnovější články

Na letošním festivalu Země na talíři natáčel i štáb České televize

27. červenec 2021

Olomoucký festival Země na talíři byl letos úspěšný. Přilákal nejenom zájemce o potraviny a udržitelný životní styl, ale také štáb České televize.


Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky navštívily děti z letního Science campu

24. červenec 2021

Talentované děti z Pevnosti poznání strávily jeden prázdninový den v naší laboratoři. Mohly se tak lépe seznámit s prací vědců, prohlédnout si pracoviště a špičkové přístroje. 
 
 

V Olomouci se uskutečnil festival Země na talíři. Nabídl film, workshop i diskuzi.

23. červenec 2021

Na Hanou se po roce vrátil festival Země na talíři. Akce, která se uskutečnila 21. července 2021 v Pevnosti poznání, upozornila ne na některé palčivé problémy související s produkcí potravin a změnou klimatu. Pořádaly ji organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání Univerzity Palackého.líková z organizace Na mysli.

Makerday v Českých Budějovicích přilákal mnoho zájemců

17. červenec 2021

Akce Makerday se konala 26. června na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Na tomto kreativním workshopu byla veřejnosti prezentována aktivita Zdravá půda pro další generace.