Pracoviště

09. prosinec 2015

Zúčastněná pracoviště AV ČR

  • Biofyzikální ústav
  • Mikrobiologický ústav
  • Sociologický ústav
  • Ústav experimentální botaniky
  • Ústav chemických procesů
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Spolupracující pracoviště AV ČR:

  • Biologické centrum
  • Botanický ústav
  • Ústav státu a práva

Partneři:

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Středoevropský technologický institut CEITEC
DLF-Trifolium Hladké Životice, s. r. o.
Centrum řasových biotechnologií ALGATECH
Agrotest fyto, s. r. o.
Selgen, a. s.
Chmelařský institut, s. r. o.
Agritec, s. r. o.
Oseva UNI, a. s.
Milcom, a. s.
Perník, s. r. o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves
Výzkumný ústav potravinářský Praha
 
Kalendář

Nově přidaná videa