Kontakty

09. prosinec 2015

Pracoviště koordinátora projektu

Projektová manažerka

Ing. Radoslava Kvasničková

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Šlechtitelů 31, CZ- 783 71 Olomouc

Tel: +420 585 238 701

Fax: +420 585 238 704

www.potravinyav21.cz

Důležité odkazy:

Akademie věd České republiky

Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Ústav experimentální botanik AV ČR v. v. i.

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.

Centrum Algatech

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR v. v. i.

Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i.