O programu

09. prosinec 2015

Výzkumná témata programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

 • získáváme nové poznatky o dědičné informaci rostlin a pomáháme tak šlechtění odolnějších a kvalitnějších plodin
 • rozvíjíme metody editace genomu, které se stávají základem nových metod šlechtění rostlin
 • zabýváme se molekulárními technologiemi pro šlechtění hospodářských zvířat, produkci, zpracování a využití potravin živočišného původu
 • věnujeme se prevenci nemocí trávicího traktu, především vlivu lepku a probiotik na zdraví člověka
 • zkoumáme, jak lépe využít mikrořasy ve výživě člověka a hospodářských zvířat
 • zaměřujeme se na výzkum cenných látek rostlinného i živočišného původu a jejich využití
 • vyvíjíme nové biotechnologické postupy pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu
 • zjišťujeme, proč lidé plýtvají potravinami, a přispíváme k omezení zbytečných ztrát

Koordinační rada programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

 • Mgr. Naděžda Čadová /SoÚ/
 • Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. /ÚEB/
 • RNDr. Roman Hobza, PhD. /BFÚ/
 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. /ÚŽFG/
 • Prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. /MBÚ/
 • RNDr. Ing. Daniel Sánchez, PhD. /MBÚ/
 • Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc /ÚCHP/Kalendář

Nově přidaná videa