O programu

09. prosinec 2015

 

Seznam témat a jejich zaměření

1. Genomika a biotechnologie pro šlechtění nové generace odrůd zemědělských plodin

 • Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Koordinátor: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
 • Zaměření: Využití nových poznatků o struktuře a funkci dědičné informace rostlin, izolace důležitých genů a vývoj metod pro šlechtění pomocí nástrojů molekulární biologie a genomiky. Provozování Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum.

2. Nové biotechnologické metody jako nástroje pro zajištění dostupnosti a kvality potravin

 • Pracoviště: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: RNDr. Roman Hobza, PhD.
 • Zaměření: Vytváření a zavádění nových postupů pro modifikaci dědičné informace rostlin a mikroorganismů a metod, které umožní tvorbu organismů s pozměněnými znaky. Založení Aplikační laboratoře biotechnologie rostlin.

3. Zdravá půda pro další generace

 • Pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: Mgr. Veronika Jílková, PhD.
 • Zaměření: Problematika úbytku organické hmoty v zemědělských půdách, pokles diverzity v zemědělských půdách a vliv látek s antibiotickým účinkem na půdu a potravní řetězec.

 4. Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

 • Pracoviště: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: doc. Ing. Petr Hlavinka, PhD.
 • Zaměření: Hodnocení dopadů změny klimatu na zemědělské plodiny s důrazem na produkci potravin pro efektivní zacílení adaptačních opatření.

5. Využití mikrořas v potravinářství a produkčním zemědělství

 • Pracoviště: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
 • Zaměření: Izolace nových kmenů mikrořas, rozvoj metod modifikace dědičné informace řas a metod zvýšení řasové produkce. Provozování Aplikační laboratoře řasových biotechnologií.

6. Vliv stravy na mikrobiotu a imunitu ve zdraví a nemoci

 • Pracoviště: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.
 • Zaměření: Problematika netradičních plodin (rostlinných materiálů) pro přípravu bezlepkových potravin, objasňování mechanismů působení stravy na složení a funkci mikrobiomu.

7. Využití zbytkové biomasy z potravinářského průmyslu a zemědělství

 • Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc.
 • Zaměření: Využití fyzikálně-chemických metod s cílem získat produkty ze zbytkové biomasy pro přípravu potravinových doplňků, hnojiv a biodegradovatelných obalů.

8. Nové potraviny živočišného původu

 • Pracoviště: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: Ing. Jan Kopečný, DrSc.
 • Zaměření: Využití znalostí výzkumu živočišné výroby pro produkci kvalitních potravin a ovlivnění složení střevní mikrobioty živočichů.

9. Společenské a geografické aspekty potravinových systémů

 • Pracoviště: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: Mgr. Barbora Duží, PhD.
 • Zaměření: Zkoumání cest lokálních potravin od produkce ke spotřebě, případová studie vybraného regionu. Spolupráce s domácími i zahraničními odborníky.

10. Plýtvání potravinami jako lokální i globální problém

 • Pracoviště: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Řešitel: Mgr. Naděžda Čadová
 • Zaměření: Výzkumy veřejného mínění na téma plýtvání potravinami a získávání cenných dat, která v ČR k této problematice neexistují. Zkoumání příčin plýtvání potravinami a globálních souvislostí.

Koordinační rada programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

 • Mgr. Naděžda Čadová /SoÚ/
 • Mgr. Barbora Duží, PhD. /ÚGN/
 • Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. /ÚEB/
 • RNDr. Roman Hobza, PhD. /BFÚ/
 • RNDr. Dana Elhottová, PhD. /BC/
 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. /ÚŽFG/
 • Prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. /MBÚ/
 • RNDr. Ing. Daniel Sánchez, PhD. /MBÚ/
 • Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. /ÚCHP/
 • Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD. /ÚVGZ/Kalendář

Nově přidaná videa