O programu

09. prosinec 2015
  • získáváme nové poznatky o dědičné informaci rostlin a pomáháme tak šlechtění odolnějších a kvalitnějších plodin
  • rozvíjíme metody editace genomu, které se stávají základem nových metod šlechtění rostlin
  • zabýváme se molekulárními technologiemi pro šlechtění hospodářských zvířat, produkci, zpracování a využití potravin živočišného původu
  • věnujeme se prevenci nemocí trávicího traktu, především vlivu lepku a probiotik na zdraví člověka
  • zkoumáme, jak lépe využít mikrořasy ve výživě člověka a hospodářských zvířat
  • zaměřujeme se na výzkum cenných látek rostlinného i živočišného původu a jejich využití
  • vyvíjíme nové biotechnologické postupy pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu
  • zjišťujeme, proč lidé plýtvají potravinami, a přispíváme k omezení zbytečných ztrát