Média


Akademie věd ČR: Vědci vyzývají EU, aby povolila moderní metody úprav genomu rostlin

25. červenec 2019

Evropský soudní dvůr před rokem rozhodl, že rostliny získané metodami přesného šlechtění (tzv. CRISPR) jsou geneticky modifikovanými organismy (GMO). To znamená, že restriktivním evropským předpisům podléhají i plodiny s nejdrobnějšími úpravami genomu, k jakým může spontánně docházet i v přírodě. 


Universitas: Vědci žádají EU o změnu předpisů pro moderní úpravy genomu rostlin

25. červenec 2019

Vědci ze 121 evropských institucí žádají Evropskou unii o legislativní úpravu týkající se geneticky modifikovaných plodin (GMO). Chtějí, aby použití nových metod úpravy genomu, jako například CRISPR, nepodléhalo směrnicím o GMO. 

Muni.cz: Vědci vyzývají EU: Povolte moderní úpravy genomu zemědělských rostlin

25. červenec 2019

Napříč evropskými zeměmi není možné plnohodnotně provádět výzkum, který může pomoci čelit klimatické změně.Je tomu na den rok, kdy Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že rostliny získané metodami přesného šlechtění (tzv. CRISPR) jsou geneticky modifikovanými organismy (GMO). 

Hospodářské noviny: Povolte moderní úpravy genomu rostlin, žádají vědci EU. Mohli by tak vyvinout nové plodiny odolnější vůči suchu

25. červenec 2019

Řada evropských i českých vědců se připojila k výzvě, aby EU povolila moderní metody úprav genomu rostlin. Přesně před rokem Soudní dvůr EU rozhodl, že rostliny získané metodami přesného šlechtění (CRISPR) jsou geneticky modifikovanými organismy (GMO). 

Věda a výzkum: Evropští vědci žádají o povolení genetických úprav v zemědělství

25. červenec 2019

Evropští vědci vydali otevřené prohlášení, které žádá nově zvolený Evropský parlament, aby povolil moderní metody editace genomu rostlin. Jejich použití by v Evropě mohlo výrazně pomoci rozvoji udržitelného zemědělství. 

Hospodářské noviny: Povolte moderní úpravy genomu rostlin, žádají vědci EU. Mohli by tak vyvinout nové plodiny odolnější vůči suchu

25. červenec 2019

Čeští vědci se připojili ke svým zahraničním kolegům a žádají Evropský parlament i Evropskou komisi o změnu legislativy týkající se uplatnění moderních metod editování genomu rostlin, která jim umožní plnohodnotně provádět výzkum ve prospěch zemědělství, ekonomiky a celé společnosti. 

TV Prima: Olomoučtí vědci našli způsob, jak urychlit šlechtění rostlin

24. červenec 2019

Rozluštění funkce dvou genů huseníčku rolního, na kterém se podílela skupina Aleše Pečinky z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV ČR, vyvolalo velký mediální ohlas. 
 

 

1 11 12 13 14 15 16 17 32 47 62