Videa

Cenné látky z mikrořas

20. říjen 2021
V třeboňském Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR umí z řas a sinic získat vzácné látky, které mají široké spektrum využití. Pojďte se podívat do laboratoře biotechnologie na to, jak extrakce a purifikace cenných látek z řas probíhá.

Týden Akademie věd ČR

19. říjen 2021
1. listopadu začíná Týden Akademie věd ČR, do kterého se náš výzkumný program zapojí mnoha akcemi. Podívejte se na spot, který se natáčel i v olomoucké laboratoři ÚEB a ve kterém vystupuje i vědkyně Hana Šimková.

16. říjen je Světovým dnem výživy

16. říjen 2021
16. říjen je Světovým dnem výživy. I tomuto důležitému tématu se věnuje náš program Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

Tipy proti plýtvání potravinami

13. říjen 2021
Plýtvání potravinami je velkým problémem. Celosvětově se každým rokem vyhodí 1,3 miliardy tun 3 miliardy lidí. Mgr. Radka Hanzlová ze Sociologického ústavu AV ČR vám poradí, jak můžete plýtvání omezit ve vaší domácnosti. Hudba: https://www.bensound.com

Příprava nanovlákenných nosičů pro imobilizaci tkáňových buněk

12. říjen 2021
Technika elektrostatického zvlákňování slouží k přípravě velice jemných nanovláken, která jsou tisíckrát menší než je průměr vlasu. Nanovlákna lze využít různě, například pro tkáňové inženýrství. Hudba: https://www.bensound.com

Video z Noci vědců v Ústavu geoniky

06. říjen 2021
Noci vědců se zúčastnili i kolegové z brněnského Ústavu geoniky AV ČR. Video nabízí odpovědi vědeckých pracovníků na vnímání času v rámci jejich geografického výzkumu a zaměření. Jak se vůči času vymezují studie geografie času, městského zemědělství nebo občanské vědy?

Šlechtění budoucnosti: Od náhody k preciznosti

04. říjen 2021
Už od počátku civilizace lidé sbírali divoké rostliny, domestikovali a šlechtili je. Metody šlechtění se postupně vyvíjely a zlepšovaly. Dnes umíme dědičnou informaci ovlivnit velmi přesně, a to díky nové metodě CRISPR/Cas9. Za tento významný objev získaly Nobelovu cenu Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna.

Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

29. září 2021
Změna klimatu a její dopady jsou jednou z největších výzev pro lidskou společnost, a to jak z hlediska globálního, tak lokálního, Českou republiku nevyjímaje. 

Mikrobiota a střevní záněty

20. září 2021
Mikrobiom je soubor všech mikroorganismů osidlujících určité prostředí. Jedná se o zdraví prospěšné ale i patogenní mikroby, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy (dysmikrobie) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází, jak vysvětlí MUDr. Miroslav Kverka, PhD. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, ke vzniku nemocí. Hudba: https://www.bensound.com

Pilotní studie zaměřená na půdní doplňky

15. září 2021
Půda je základním zdrojem obživy lidstva a i když její důležitost roste, její kvalita se bohužel zhoršuje. V půdě chybí organická hmota, živiny a půdní organismy. Tyto komponenty jsou přitom zásadní pro správnou funkci půdy. Mgr. Veronika Jílková, PhD. z Biologického centra AV ČR se zabývá výzkumem půdních doplňků. Chce tak s dalšími vědci a studenty přispět ke zlepšení kritické situace, ve které se půda nachází. Hudba: https://www.bensound.com

Plýtvání potravinami

10. září 2021
Plýtvání potravinami je velkým celosvětovým problémem. Každým rokem se ve světě vyhodí 1,3 miliardy tun jídla, které by mohlo nasytit 3 miliardy lidí.

Řasy bez slunce

07. září 2021
Mikrořasy obsahují široké spektrum cenných látek. Jejich výzkumu se věnuje detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, Centrum Algatech. 

Jak do budoucna zajistit dostatek potravin pro lidstvo?

02. září 2021
Prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR je laureátem Národní ceny vlády Česká hlava a koordinátor výzkumného programu Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Prof. Doležel ve videu vysvětluje, že lidstvo stojí před problémem, kterým je zajištění dostatku potravin do budoucna. Upozorňuje na to, že roste světová populace, ubývá přírodních zdrojů, mění se klima, a tak bychom se už nyní měli zamyslet nad tím, co udělat, aby bylo za několik let dostatek kvalitních potravin pro všechny. Hudba: https://www.bensound.com