Pilotní studie zaměřená na půdní doplňky

15. září 2021

Půda je základním zdrojem obživy lidstva a i když její důležitost roste, její kvalita se bohužel zhoršuje. V půdě chybí organická hmota, živiny a půdní organismy. Tyto komponenty jsou přitom zásadní pro správnou funkci půdy. Mgr. Veronika Jílková, PhD. z Biologického centra AV ČR se zabývá výzkumem půdních doplňků. Chce tak s dalšími vědci a studenty přispět ke zlepšení kritické situace, ve které se půda nachází.

Hudba: https://www.bensound.com