Mikrobiota a střevní záněty

20. září 2021

Mikrobiom je soubor všech mikroorganismů osidlujících určité prostředí. Jedná se o zdraví prospěšné ale i patogenní mikroby, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy (dysmikrobie) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází, jak vysvětlí MUDr. Miroslav Kverka, PhD. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, ke vzniku nemocí.

Hudba: https://www.bensound.com