Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

29. září 2021 | čtení tohoto článku zabere přibližně 23 sekund

Změna klimatu a její dopady jsou jednou z největších výzev pro lidskou společnost, a to jak z hlediska globálního, tak lokálního, Českou republiku nevyjímaje. 

Vývoj systémů včasného varování je jedním z důležitých adaptačních opatření. Prof. Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR vám představí tři interaktivní portály www.klimatickazmena.cz, www.vynosy-plodin.cz, www.agrorisk.cz, které předvídají některé důležité faktory ovlivňující pěstování významných zemědělských plodin.