Čeští šlechtitelé diskutovali v Olomouci s vědci o nových poznatcích a změně klimatu

21. únor 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 4 minuty

Na sedm desítek šlechtitelů z celé republiky se sjelo 19. - 20. 2. 2020 do Olomouce na seminář Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky. Připravili ho pro ně vědci z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Cílem bylo představit šlechtitelům nejnovější vědecké poznatky a metody.

Olomoučtí vědci chtějí šlechtitelům pomoci s nesnadným úkolem získat nové odrůdy zemědělských plodin přizpůsobených změně klimatu a lépe snášejících sucho, které dokáží odolat chorobám či škůdcům a budou mít lepší vlastnosti.

 Vyšlechtění takových rostlin je pro lidstvo do budoucna zásadní, říká vedoucí laboratoře prof. Jaroslav Doležel: „Zajištění dostatku potravin pro budoucí generace je pro celý svět jednou z nejdůležitějších výzev současnosti. Přibývá obyvatel planety, mění se klima a ubývá přírodních zdrojů. Riziko hladomoru můžeme odvrátit jen tehdy, pokud se produkce do roku 2050 ve srovnání s rokem 2000 zdvojnásobí, což je nesmírně náročný úkol.  Klasické šlechtění je velmi pracný a zdlouhavý proces a současné tempo růstu výnosů nových odrůd nestačí. Efektivitu šlechtění ale můžeme výrazně zvýšit využitím metod molekulární biologie a genomiky, které dokáží identifikovat rostliny nesoucí žádaný gen v raném stadiu růstu, což znamená, že se nemusí čekat na výsledky drahých a časově náročných pokusů.“

Rostoucí množství požadavků na vlastnosti nových odrůd zemědělských plodin už mnohdy přesahuje možnosti klasického šlechtění. Proto byl druhý den odborného semináře věnován genetickým modifikacím. Podle jednoho z přednášejících, Aleše Pečinky z ÚEB, se do budoucna bez úprav dědičné informace neobejdeme: „Odrůdy s určitými vlastnostmi bude možné získat jen pomocí přenosu dědičné informace z jednoho organismu do druhého nebo modifikací DNA. Zavedení těchto metod a pěstování takto vyšlechtěných plodin bude jedním z pilířů ekologicky udržitelného zemědělství. Proto vnímáme jako velmi problematické současné legislativní nastavení Evropské unie, které vede k tomu, že se tyto inovace dostávají do praxe velmi obtížně. Přitom přelomový objev tzv. molekulárních nůžek CRIPSR/Cas9 umožňuje provádět změny DNA rychle, přesně a levně.“

Do Olomouce se sjeli šlechtitelé většiny velkých i malých firem v České republice. Podle jednoho z organizátorů Miroslava Valárika z ÚEB je zájem mnohonásobně větší, než se předpokládalo: „Je vidět, že se šlechtitelé zajímají o nejnovější vědecké poznatky. Nás vědce zase těší, když vidíme, že náš výzkum má přímý dopad do praxe.“  Kromě šlechtitelů se dvoudenní akce zúčastnily i některé ústavy aplikovaného výzkumu a univerzity. Seminář byl pořádán v rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 a podílel se na něm také Výzkumný ústav rostlinné výroby a společnosti Selgen, a.s. a Agrotest fyto s.r.o. v rámci projektu Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky,  NAZV MZE – QK1710302.

 

PROGRAM


Odborný seminář

 

Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky

 

19. - 20. 2. 2020

*******************************************************************

 

1. den

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Šlechtitelů 31, Olomouc 779 00

19. 2. 2020, 9:00 – 17:00

 

9:00 – 10: 00  

Registrace

 

10:00 – 10:10

Mgr. Miroslav Valárik Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Úvodní slovo a organizační pokyny

 

10:10 – 10:30

Prof. Ing Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Představení pracoviště a projektů 

 

10:30 – 11:00    

Ing. Hana Šimková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Pokroky v klonování genů rostlin v postgenomické éře

 

11:00 – 11:30    

RNDr. Ilja Prášil, CSc.(Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)  - workshop

Mrazuvzdornost rostlin

 

11:30 – 12:00    

Mgr. Jan Humplík, Ph.D. (Univerzita Palackého/Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc) -workshop

Využití obrazové analýzy pro hodnocení šlechtitelského materiálu pšenice

 

12:00 - 12:45

Oběd

 

12.45 -  14:00

Prohlídka pracoviště

 

14:00 – 14:30      

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)  - workshop

Stresové proteiny jako marker odolnosti plodin vůči abiotickým stresům

 

14:30 – 15:00

Ing. Jana Chrpová, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)   - workshop

Rezistence pšenice k patogenům z rodu Fusarium

 

15:00 – 15:30    

RNDr. David Kopecký, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Identifikace DArT markerů asociovaných s odolností k abiotickým stresům

15:30 – 16:00    

RNDr. Jan Šafář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR) -workshop

Základní výzkum jako nástroj moderního šlechtění- Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ÚEB Olomouc

 

16:00 – 16:30

Doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)      

Ovoce, které neznáte - netradiční druhy

 

17:00

Odchod na večeři, volná diskuze

 

 

 

2. den

Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc

20. 2. 2020, 8:00 – 12:00

 

8:00 – 9:30

Informační centrum, Horní náměstí 538, Olomouc 779 00

Komentovaná prohlídka Olomouce  

 

10:00-10:30

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.(Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)

Změna klimatu a české zemědělství - příčiny, dopady a adaptace

 

10:30 – 11:00

Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno)

Editování genů

  

11:00 – 11:30    

Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Genetické modifikace: Ze zkumavky na pole?

 

11:30 – 12:00  

Panelová diskuze Genomika pro šlechtění

 

12:00

Ukončení semináře, možnost prohlídky Pevnosti poznání