Videa


Plýtvání potravinami

10. září 2021

Plýtvání potravinami je velkým celosvětovým problémem. Každým rokem se ve světě vyhodí 1,3 miliardy tun jídla, které by mohlo nasytit 3 miliardy lidí.
Řasy bez slunce

07. září 2021

Mikrořasy obsahují široké spektrum cenných látek. Jejich výzkumu se věnuje detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, Centrum Algatech. 
Jak do budoucna zajistit dostatek potravin pro lidstvo?

02. září 2021

Prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR je laureátem Národní ceny vlády Česká hlava a koordinátor výzkumného programu Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Prof. Doležel ve videu vysvětluje, že lidstvo stojí před problémem, kterým je zajištění dostatku potravin do budoucna. Upozorňuje na to, že roste světová populace, ubývá přírodních zdrojů, mění se klima, a tak bychom se už nyní měli zamyslet nad tím, co udělat, aby bylo za několik let dostatek kvalitních potravin pro všechny.

Hudba: https://www.bensound.com
Plýtvání potravinami: otázky, odpovědi a tipy proti plýtvání

23. srpen 2021

Prezentace Mgr. Radky Hanzlové ze Sociologického ústavu AV ČR, která přibližuje výsledky výzkumu zaměřeného na plýtvání potravinamiPřednáška prof. Prášila Pěstování a využití řas a sinic

17. březen 2021

Prof. Ondřej Prášil z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR přednášel 16. 3. 2021 pro Učenou společnost ČR. 
Pokus Newtonovské a newtonovské tekutiny

04. březen 2021

Pokus ze série videí Chemie v kuchyni, která připravil Ústav chemických procesů Akademie věd ČR.
1 3 4 5 6 7 8 9 10