Videa


Tipy proti plýtvání potravinami

13. říjen 2021

Plýtvání potravinami je velkým problémem. Celosvětově se každým rokem vyhodí 1,3 miliardy tun 3 miliardy lidí. Mgr. Radka Hanzlová ze Sociologického ústavu AV ČR vám poradí, jak můžete plýtvání omezit ve vaší domácnosti.

Hudba: https://www.bensound.com
Příprava nanovlákenných nosičů pro imobilizaci tkáňových buněk

12. říjen 2021

Technika elektrostatického zvlákňování slouží k přípravě velice jemných nanovláken, která jsou tisíckrát menší než je průměr vlasu. Nanovlákna lze využít různě, například pro tkáňové inženýrství.

Hudba: https://www.bensound.com
Video z Noci vědců v Ústavu geoniky

06. říjen 2021

Noci vědců se zúčastnili i kolegové z brněnského Ústavu geoniky AV ČR. Video nabízí odpovědi vědeckých pracovníků na vnímání času v rámci jejich geografického výzkumu a zaměření. Jak se vůči času vymezují studie geografie času, městského zemědělství nebo občanské vědy?
Šlechtění budoucnosti: Od náhody k preciznosti

04. říjen 2021

Už od počátku civilizace lidé sbírali divoké rostliny, domestikovali a šlechtili je. Metody šlechtění se postupně vyvíjely a zlepšovaly. Dnes umíme dědičnou informaci ovlivnit velmi přesně, a to díky nové metodě CRISPR/Cas9. Za tento významný objev získaly Nobelovu cenu Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna.
Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

29. září 2021

Změna klimatu a její dopady jsou jednou z největších výzev pro lidskou společnost, a to jak z hlediska globálního, tak lokálního, Českou republiku nevyjímaje. 
Mikrobiota a střevní záněty

20. září 2021

Mikrobiom je soubor všech mikroorganismů osidlujících určité prostředí. Jedná se o zdraví prospěšné ale i patogenní mikroby, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy (dysmikrobie) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází, jak vysvětlí MUDr. Miroslav Kverka, PhD. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, ke vzniku nemocí.

Hudba: https://www.bensound.com
Pilotní studie zaměřená na půdní doplňky

15. září 2021

Půda je základním zdrojem obživy lidstva a i když její důležitost roste, její kvalita se bohužel zhoršuje. V půdě chybí organická hmota, živiny a půdní organismy. Tyto komponenty jsou přitom zásadní pro správnou funkci půdy. Mgr. Veronika Jílková, PhD. z Biologického centra AV ČR se zabývá výzkumem půdních doplňků. Chce tak s dalšími vědci a studenty přispět ke zlepšení kritické situace, ve které se půda nachází.

Hudba: https://www.bensound.com
1 2 3 4 5 6 7 8 10