Kompletní výsledky průzkumu „Jak proměnila pandemie koronaviru vztah českých domácností k jídlu?“

08. březen 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Kde Češi běžně nakupují potraviny, čím se stravují, nakolik věnují pozornost lokálním potravinám a kolik z nás si vypěstuje například ovoce či zeleninu na zahradě? Na toto a mnohem více se během října roku 2021 ptala trojice vědců v průzkumu zaměřeném na tuzemské domácnosti, a to pod záštitou programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Akademie věd ČR. 

Jmenovitě Barbora Duží (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Zdeňka Smutná (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a Jan Vávra (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.). Mohli tak volně navázat na mezinárodní výzkumnou aktivitu Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19, jejíž součástí byl sběr dat formou dotazníkového šetření, které proběhlo v Česku v červnu a červenci roku 2020 a spolu s tím v dalších evropských státech. Nově vytvořený dotazník byl předchozím průzkumem částečně inspirován, ale zároveň je více přizpůsoben přímo českému prostředí (protože již není součástí mezinárodního výzkumu) a otevírá aktuální témata. Samotný sběr dat provedla agentura Median, která získala reprezentativní soubor 515 respondentů z celého Česka, z čehož 449 respondentů bylo dotázáno online a 66 telefonicky. Dotazník sestával z několika částí, obsahuje například způsoby nákupu potravin nebo přípravy jídel, stravovací návyky apod. Kromě toho dotazník akcentoval i možné změny spojené se snížením příjmu v době během pandemie, a to v otázkách cílených např. na využívání služeb potravinových bank či jiných potravinových darů. V neposlední řadě se dotazník věnoval fenoménu samozásobitelství a některým volnočasovým aktivitám spojovaným se zdravým životním stylem (např. vycházky do okolní přírody).

Celou zprávu o výsledcích výzkumu si můžete přečíst ZDE