Zveme vás na seminář Zdravé potraviny

01. prosinec 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 43 sekund

Přinášíme program semináře Zdravé potraviny. Přijďte se 7. prosince dozvědět, které potraviny prospívají a které naopak škodí zdraví do budovy AV ČR. Seminář je otevřený široké veřejnosti. Pozvánka s programem ZDE

Zdravé potraviny


Seminář výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21


7. prosince 2017, od 9:30


Akademie věd ČR, sál č. 206, Národní 3, Praha9:35 - 10:20 Potraviny a zdraví: jaké jsou naše současné znalosti a co musíme ještě objevit

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT


10:20 - 10:55 Ovoce, které neznáte - netradiční druhy

Doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati


10:55 - 11:30 Příběh biopotravin v ČR

Ing. Martin Hutař, o.s. PRO-BIO


11:30 – 12:00 přestávka


12:00 - 12:35 Racionální zhodnocení potenciálu funkčních potravin

Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., Mendelova univerzita


12:35 - 13:10 Jíst či nejíst -  to je to, oč tu běží

Mgr. Bc. Martina Daňková, III. interní klinika 1. LF UK a VFN


13:10 – 14:00 diskuze 

 

Srdečně Vás zveme!

Pozvánka s programem ZDE