Úroda.cz: Změna klimatu je již faktem

22. květen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Trend vývoje změny klimatu je nastartovaný, což zejména v posledních letech pociťujeme na vlastní kůži. Přibývá extrémních situací, které po právu znepokojují i zemědělce.

Roste průměrná teplota vzduchu, a to rychleji nad pevninou, úhrny srážek v České republice zůstávají stejné, ale mění se jejich rozložení. Epizody dvou významných extrémů – sucha a povodní – přicházejí stále častěji. Tyto informace zazněly v rámci workshopu Agrometeorologické výzvy současnosti a budoucnosti.

Setkání spolupracovníků portálů InterSucho a AgroRisk uspořádali zástupci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a Mendelovy univerzity v Brně společně s Agrární komorou České republiky a Státním pozemkovým úřadem ve Větrném Jeníkově.

Především zhodnocení roku 2022 v České republice bylo náplní přednášky prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D., člena týmu InterSucho, pedagoga na Mendelově univerzitě v Brně a vědeckého pracovníka Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Zřejmý je podle jeho slov trend nárůstu teploty vzduchu, zatímco úhrny srážek i přes změny v jejich distribuci zůstávají stále na podobné úrovni. Od roku 1960 do současné doby narostla teplota zhruba o 2 °C, což podle prof. Žaluda vysvětluje, proč přibývá suchých epizod, neboť vyšší teplota fakticky znamená deficit odpovídající zhruba sto milimetrům srážek za vegetační sezónu kvůli narůstajícímu výparu.

Ve větším kontextu se na klimatickou změnu zaměřil Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., vědecký pracovník CzechGlobe a Českého hydrometeorologického ústavu. Pro názornost poukázal na rozdíly meteorologických prvků v normálovém období 1991–2020 oproti předchozímu normálovému třicetiletí (1961–1990) v rámci České republiky. Průměrná teplota vzduchu za toto období vzrostla o 1,1 °C, úhrn srážek se zvýšil o 17,4 mm, máme více slunečního svitu o 73,2 hod. (4,5 %), naopak nám méně fouká (–0,2 m/s) a i relativní vlhkost vzduchu klesla, a to o 1 %. Jednou z příčin je podle Mgr. Zahradníčka i změna výskytu synoptických situací, kdy přibylo anticyklonálního, většinou slunečného počasí o 18 dní (+12 %) a cyklonálního naopak ubylo o 12 dní (–17,6 %).

Celý článek ZDE