Záznam z konference Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat

18. prosinec 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 58 sekund

V pondělí 23. listopadu 2020 proběhla v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost online konference s názvem Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat, kterou organizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Plýtvání potravinami představuje v současné době velký celosvětový problém – a to jak ekologický, ekonomický, tak i sociální. Na celém světě se vyhodí jedna třetina veškerého jídla, což je v přepočtu 1,3 miliardy tun. To je zároveň množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí a to přitom na světě hladem a podvýživou trpí necelá miliarda lidí. S vyhozenými potravinami dochází i k velkým finančním ztrátám, které celkově dosahují částky 990 miliard dolarů. V Evropské unii se dle odhadů ročně vyhodí 88 milionů tun potravin.

Cílem konference bylo poukázat na tento problém očima různých aktérů, prezentovat výsledky výzkumů v této problematice a představit způsoby, jakými lze plýtvání potravinami předcházet. Na konferenci vystoupilo sedm přednášejících z různých oblasti veřejného života (výzkumné organizace, neziskový sektor, obchodní společnosti) se zajímavými příspěvky. Záznam konference je dostupný na YouTube, její úplný program zde.