Workshop v Mikulově otevřel zajímavá témata o potravinové budoucnosti

13. duben 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 56 sekund

Jaká bude potravinová budoucnost? Umíme zpracovat všechen bioodpad? Nasytíme lidstvo i v roce 2050? Máme vyvinuté dostatečně pokročilé technologie a procesy? Pomohou řasy? O těchto tématech se diskutovalo na workshopu, který se uskutečnil v Mikulově 11. dubna 2017 v rámci 5. konference ICCT v sekci Biotechnologie a Biorafinace. 

Přednášky a diskuze byly zaměřeny na nástin možného budoucího vývoje a inovací potravin v  v horizontu příštích desetiletí. Byly představeny aktuální výsledky z oblasti biotechnologického zpracování přírodních materiálů i odpadů rostlinného a živočišného původu. Hovořilo se například o nových způsobech pěstování řas jako zdroje potravin s vysokou nutriční hodnotou, využití hydrolyzátů z živočišných odpadů pro výkrm ryb, nebo pro zvýšení výnosů kulturních plodin, jako pšenice atd. Diskuze byla zaměřena i na optimalizaci zpracovatelských procesů v zemědělsko-potravinářském sektoru, nebo na potravinářská aditiva a jejich potřebnost v potravinách. Výsledky, týkající se například využití řas coby přídavku do krmiva u malých selátek, které přispívají k jejich dobrému zdravotnímu stavu, zaujaly i drobné podnikatele v zemědělství a již byly domluveny první pilotní projekty přímo v jejich chovech.

 

Fotogalerie