Významné světové setkání začne v neděli v Třeboni

18. srpen 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Již 10. ročník prestižního celosvětového pracovního setkání vědců a studentů zabývajících se primární produktivitou vodního prostředí (GAP) hostí třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum Algatech (19. - 30.8.). Letošní setkání nese v záhlaví podtitul Aquatic Productivity in the -omics era. Odborníci budou diskutovat a prezentovat nové metodické přístupy studia primárních producentů ve třech pracovních skupinách.

 

První skupina se bude zabývat interakcí mezi sinicemi a řasami na jedné straně a ostatním mikrobiálním společenstvem na straně druhé a chce nacházet odpovědi na otázky, zda a jak se jednotlivé skupiny organismů ovlivňují v čase a v prostoru, jakou roli hraje světlo, jaká je účinnost uhlíkového cyklu a podobně. Koordinátory těchto aktivit jsou Prof. Grossart (Leibnitz Institute, Německo), doc. Koblížek (MBÚ AV ČR) a Dr. Znachor (HBÚ AV ČR). Ukázky terénních experimentů proběhnou na přehradní nádrži Římov a v laboratořích Mikrobiologického a Hydrobiologického ústavu AV ČR.

Základními ději při fotosyntéze v podmínkách změny osvětlení a živin se bude zabývat pracovní skupina fotosyntézy. Pracovat bude s čistými kulturami mikroskopických řas a sledovat bude produkci metabolitů, potažmo dusíku a uhlíku. Koordinátory pracovní skupiny jsou Dr. Rabouille (Centre National de la Recherche Scientifique, Francie), Dr. Halsey (Oregonská universita, USA) a Prof. Prášil (MBÚ AV ČR).

Biotechnologická skupina se zaměří na popis metabolických dějů při takzvané trofické konverzi. Vybrané kmeny mikroskopických řas jsou nejprve kultivovány v heterotrofním režimu, bez přístupu světla. Tento proces zajistí rychlý nárůst biomasy v kontrolovaných podmínkách. Živá biomasa je následně převedena do fototrofního režimu (s přístupem světla), což zaručí rychlou produkci sledovaných cenných látek (např. pigmentů). Koordinátory pracovní skupiny jsou Dr. Figueroa (Malaga University, Španělsko) a Prof. Masojídek (MBÚ AV ČR).

Setkání GAP probíhá od roku 1982, dosud jej hostilo 8 zemí a jeho cílem je propojit výzkumné pracovníky se studenty nad konkrétními výzkumnými otázkami. Setkání je tedy, na rozdíl od čistých výzkumných konferencí, více praktické, s ukázkami experimentální práce i vyhodnocování experimentů a přípravou vědeckých publikací. V Třeboni se setká 69 účastníků ze 24 zemí světa.

Pro českou veřejnost není bez zajímavosti, že s ideou propojit renomované výzkumníky se studenty přišel v roce 1980 Dr. Tom Berman z Izraele, rodák z východočeského Hronova, který patřil mezi 669 dětí zachráněných Sirem Nicolasem Wintonem. Tom Berman se GAPu ve své rodné zemi bohužel nedočkal, v roce 2013 tragicky zahynul. Světové setkání GAP v Třeboni tak zahájí jeho dcera, Prof. Ilana Berman - Frank.