Výzkum SOÚ: Česká veřejnost o metodě CRISPR/Cas9

10. březen 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Ve speciálním výzkum Potraviny 2021 zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR postoje české veřejnosti ke geneticky modifikovaným, neboli upraveným organismům, respektive plodinám, ze kterých se vyrábějí mimo jiné potraviny, které konzumujeme (dále jen „GMP“). Součástí tohoto bloku otázek byla i část o metodě CRISPR/Cas-9, jejíž výsledky jsou prezentovány v této tiskové zprávě. 

„Metoda CRISPR/Cas9 patří mezi moderní technologie editace genomů, které umožňují pozměnit genetickou informaci organismu tak, že je k nerozeznání od jedinců vzniklých tradičním šlechtěním. Přesto však plodiny a hospodářská zvířata vzniklé editací představují revoluci v zemědělství, neboť svými vlastnostmi (výnos, rezistence, kvalita produkce apod.) mohou násobně překonat stávající odrůdy a plemena. I tyto technologie jsou předmětem komplexní legislativy a jejich použití je limitováno také patentovou ochranou. Nicméně z pohledu veřejnosti se zdá, že jejich uvedení na trh není vnímáno tak dramaticky negativně jako u dnes již tradičních GMO.", popisuje Vojtěch Hudzieczek z Biofyzikálního ústavu AV ČR. 

  • Naprostá většina (84 %) české veřejnosti o metodě CRISPR/Cas9 dosud nikdy neslyšela.
  • Nadpoloviční většina (60 %) české veřejnosti souhlasí s tím, aby metoda CRISPR/Cas9 mohla být použita k léčebným účelům, naopak nejméně souhlasně česká veřejnost přijímá možnost použití této metody pro zvýšení výkonnosti sportovců (66 % s tím nesouhlasí).
  • Přibližně sedm z deseti lidí by bylo ochotno podstoupit změnu vlastní DNA pomocí metody CRISPR/Cas9, pokud by šlo o záchranu či umožnění života svého dítěte (72 %) či svého vlastního života (70 %) nebo o pomoc odstranit těžké zdravotní obtíže (71 %).
  • V případě léčby dědičných onemocnění by dotázaní nejčastěji (37 %) souhlasili s použitím metody CRISPR/Cas9 pouze v lékařsky odůvodněných případech a za předpokladu, že by nesměla být pozměněná dědičná informace pacienta přenášena na jeho potomky.

Celá zpráva ZDE