Veřejná debata o malých řešeních pro zlepšení životního prostředí a kvality života v Uherském Hradišti

29. listopad 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Je tomu zhruba rok a půl, kdy byla schválena Místní adaptační strategie na změnu klimatu ve městě Uherské Hradiště. Tato strategie obsahuje řadu opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města Uherské Hradiště v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století. Obsahuje konkrétní opatření vybraná podle podmínek ve městě, která umožní těmto problémům a rizikům vhodně předcházet nebo se jim přizpůsobit.

 

 

 

V čem je tato Strategie důležitá pro město a jeho obyvatele? Jaké jsou aktuálně realizované aktivity ve městě? A jak mohou přispět ke zlepšení životního prostředí a klimatu ve městě jeho obyvatelé? Jakou roli ve zmírňování projevů změny klimatu hrají zahrádky, včetně zahrádkářů samotných? Tak bylo stanoveno několik základních témat, proč jsme se sešli na veřejné debatě na půdě Univerzitě Tomáše Bati, Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti dne 14. listopadu od 16:30 hodin a aktivně zde o nich debatovali do večerních hodin.

V rámci debaty vystoupily zástupkyně města Zuzana Vandame a Markéta Sprinzlová, které představily klíčové části, obsah a plánované aktivity Místní adaptační strategie. Seznámily veřejnost s aktuálními problematickými místy města na příkladu teplotní mapy, pocitové mapy tepla a sucha, a možnostmi zmírnění tepelných ostrovů ve městě. Další část byla věnována představení vybraných projektů, které jsou nyní realizovány, například zakládání krajinných prvků ÚSES v Jarošově.

Na ně navázala Barbara Vojvodíková z Institutu pro udržitelný život sídel, a účastníky seznámila s konceptem tzv. environmentální akupunktury, která se zaměřuje na navrhování a realizaci maloplošných zelených a vodních prvků v městském prostředí. Ukázala konkrétní příklady projektů, které byly navrženy, projednány i realizovány ve spolupráci s občany, takže si je vzali za své, včetně následné péče.  Jedná se například školní zahradu, zelené střechy nebo stěny, úpravy pro zlepšení vsaku dešťové vody a drobné prvky zeleně.

Další blok byl věnován zahrádkaření. Nejprve Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. obecně představila význam zahrádkaření ve městech a vybrané výsledky ankety mezi obyvateli města Uherské Hradiště. Uvedla, že zahrádkaření je důležité nejen z hlediska produkce potravin, ale jako sociální prvek, a také jako účinný nástroj ke zmírnění změny klimatu a poukázala tak na jejich nezastupitelnou roli ve městech. Z ankety vyplynulo, že zahrádkáři mají poměrně pestré zahrádky a ve vysoké míře využívají přírodě blízké prvky a udržitelné postupy jako je kompost, sběr dešťové vody, byliny a květiny, stromy a keře, v menší míře pak podpůrné prvky pro hmyz a ptáky. Na vybraných mapových podkladech pak upozornila na proměny zahrádkářských osad v čase.

Celý článek si můžete přečíst ZDE

Odkazy na prezentace zde:

Zuzana Vandame a Markéta Sprinzlová Místní adaptační strategie

Barbora Duží Význam zahrádkaření

Barbara Vojvodíková Environmentální akupunktura

Lenka Pavelčíková Význam přírodních zahrad