Velký ohlas sklidil workshop Agrometeorologické výzvy současnosti a budoucnosti

06. duben 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 56 sekund

Workshop „Agrometeorologické výzvy současnosti a budoucnosti“ dne 31.3.2022 ve Větrném Jeníkově pořádaný pro zemědělskou praxi a odbornou veřejnost představil ve čtyřech přednáškách webové stránky www.agrorisk.cz – portál včasné výstrahy před abiotickými a biotickými riziky, které ohrožují polní produkci. 

 

 

 

Kromě popisu jeho využití byly autory portálu demonstrovány konkrétní možnosti jeho aplikace na současných aktuálně se vyskytujících rizicích jako je výskyt stéblolamu u pšenice ozimé, jarních mrazíků ohrožujících rozkvetlé ovocné stromy, sucha na počátku jarní vegetace či doporučení na omezení neefektivní aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin.  

Foto: prof. Michal Marek zahajuje workshop  

Druhá část workshopu byla věnována problematice sucha z pohledu jeho monitoringu, předpovědi, dopadů, adaptací, ale i jeho prezentaci veřejnosti.

Foto: prof. Zdeněk Žalud představuje portál Agrorisk 

Workshopu se kromě cca 110 agronomů z celé ČR zúčastnili zástupci ministerstev (MZe, MŽP), řady rezortních organizací (např. SPÚ, ÚKZUZ), výzkumných ústavů (např. VÚRV, VÚMOP), ale i univerzit (MENDELU, ČZU) či medií (ČTK, ProfiPress). Akci jako hlavní pořadatel zorganizoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) s podporou programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.   

Foto: V meteorologickém bloku vystoupil televizní "počasář" doc. Michal Žák