Vědci z Centra Algatech MBÚ se účastní prestižní konference ve Francii

22. červen 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Západofrancouzské město Nantes hostí v těchto dnech 6. ročník celosvětové konference Mezinárodní společnosti aplikované fykologie (ISAP). Více než 500 účastníků z celého světa probírá v několika sekcích nejnovější poznatky v oblasti praktického využití mikroskopických i mořských řas (řecké fykos = řasy). 

Konference se účastní špičky svého oboru z USA, Austrálie, Izraele, Španělska, Francie, chybět pochopitelně nemůže ani třeboňské centrum řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu AV ČR. Prof. Jiří Masojídek představil v biologické sekci konference nový přístup tzv. nutriční konverze, která kombinuje technologii rychlého napěstování řasové biomasy v heterotrofních podmínkách a následné „dopěstování“ mikrořas autotrofně (tedy s přístupem světla na venkovních tenkovrstevných vysokoprodukčních plošinách) pro zajištění vysoké koncentrace bioaktivních látek, především karotenoidních pigmentů. Technologie zohledňuje fyziologické charakteristiky fotosyntézy různých kmenů mikrořasy Chlorelly.

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR vyvinulo technologii tenkovrstevné kultivace mikrořas již před 50 lety a patří celosvětově mezi průkopníky řasových kultivací. Dnes se pracoviště věnuje základnímu studiu fotosyntézy mikrořas, molekulárně-genetickým experimentům, izolaci cenných látek ze sinic s uplatněním v medicíně, metodám extrakce cenných látek i produkci biomasy pro potravinářské a krmivářské využití.

Fotogalerie