Vědci našli možnost, jak významně zvýšit výnos jetele

07. prosinec 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Průlom ve výzkumu dědičné informace jetele učinili vědci ze Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko (ZVT), ve spolupráci s olomouckým pracovištěm Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR.  Po dvouletém bádání identifikovali části dědičné informace jetele, které odpovídají za vyšší výnos i další žádané znaky plodiny. 

Díky tomu bude snazší vyšlechtit odrůdy jetele s novými vlastnostmi. Výzkum se uskutečnil v rámci Biotechnologického centra pro genotypování rostlin programu Národního centra kompetence (NCK) Technologické agentury ČR.  Prostřednictvím Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum ÚEB ho podpořil i program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.

Vědci v průběhu dvou let analyzovali dědičnou informaci téměř čtyř stovek genotypů jetele lučního, aby nalezli vazbu mezi určitými oblastmi jeho dědičné informace a výnosem. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo identifikovat markery, které urychlí šlechtění výnosnějších odrůd jetele. Tyto analýzy jsou nesmírně náročné a nemohli bychom je zvládnout bez špičkové techniky. V naší laboratoři máme několik DNA sekvenátorů, přičemž ten nejvýkonnější přečte až 6 tisíc miliard bází DNA za dva dny. Dříve by se tak rozsáhlý projekt nemohl uskutečnit, ať už z časových nebo ekonomických důvodů. Díky tomuto pokroku můžeme zjišťovat, které genetické varianty odpovídají za určité vlastnosti rostlin,“ vysvětlil Jan Šafář z olomouckého pracoviště ÚEB.

Tohoto mimořádného výsledku se podařilo dosáhnout především díky velmi těsné spolupráci vědců a šlechtitelů v rámci projektu NCK. „Je to plnohodnotné propojení akademické a aplikační sféry, které nemá v oblasti biologie v České republice obdoby. Tato spolupráce, jejímž cílem je získat plodiny s novými vlastnostmi, je ojedinělá a přináší pozoruhodné výsledky. O úspěšném řešení svědčí také skutečnost, že projekt byl rozhodnutím předsednictva TA ČR prodloužen o další dva roky,“ uvedl Jan Nedělník ze ZVT, který je koordinátorem projektu.

Jetel luční je vedle vojtěšky seté nejpěstovanější víceletou pícninou s vysokou výživovou hodnotou pro dobytek. V České republice se pěstuje na 60 tisících hektarech orné půdy. Jetel také výrazně zlepšuje stav půdy, protože dokáže fixovat vzdušný dusík. 

Vědci chtějí společně se šlechtiteli vyvinout nové odrůdy jetele lučního se specifickými vlastnostmi a lepšími agronomicky významnými znaky. Zmapování genetické informace stovek různých genotypů jetele umožnilo určit vhodné genetické varianty, na které se nyní šlechtitelé zaměří. „Ze získaných dat jsme vytvořili poměrně přesný model, ze kterého dokážeme zjistit, jaký bude výnos zelené hmoty jetele pouze na základě genetické informace. Metody genomické predikce přináší doposud nemyslitelné výhody při sestavování genetické informace potomků a umožňují tím vysoce precizní šlechtění nových odrůd jetele lučního,“ objasňuje Oldřich Trněný ze ZVT.

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin programu NCK Technologické agentury České republiky je jediným národním centrem kompetence v biologických vědách. Jeho cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského. V tomto centru spolupracuje 13 partnerů, včetně komerčních firem.