V Olomouci zasedala Platforma pro bioekonomiku ČR

11. říjen 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 51 sekund

Současný stav a perspektivy bioekonomiky v České republice popisuje článek v časopise New Biotechnology. Jeho spoluautory jsou ředitel CRH Ivo Frébort a Michaela Holecová z CRH i další členové Platformy pro bioekonomiku České republiky, na jejímž zářijovém jednání byla publikace představena.

„Jedná se o první práci svého druhu v tuzemsku. Národní strategii pro bioekonomiku Česká republika zatím nemá, k dispozici jsou jen dílčí strategie. Naším cílem proto bylo popsat současný stav bioekonomiky v různých odvětvích hospodářství, od zemědělství až například po potravinářský či farmaceutický průmysl. Vyčíslili jsme také podíl bioekonomiky v jednotlivých odvětvích a definovali nejsilnější ´hráče´, kteří přicházejí s inovativními technologiemi,“ uvedla místopředsedkyně Platformy pro bioekonomiku Michaela Holecová z CRH. 

Autoři v článku nazvaném Current state and future directions of bioeconomy in the Czech Republic definovali i možnosti pro další rozvoj bioekonomiky. Ty vidí mimo jiné v nových metodách šlechtění rostlin, které umožňují přesnou úpravu genomu a které mohou přispět ke zvýšené produkci hospodářsky významných plodin s požadovanými vlastnostmi.  

Celý článek ZDE