V Olomouci se bude mluvit o produkci potravin, stravování a jeho vlivu na planetu

28. únor 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 8 minut

Olomouc bude poprvé hostit filmový festival dokumentárních filmů o jídle, Země na talíři. Pořádají ho společně nezávislé analytické centrum Glopolis, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a studentský spolek Udržitelný Palacký. Festival, který se uskuteční v interaktivním muzeu vědy Pevnosti poznání, nabídne filmy, besedy, workshopy i večeři s odborníky.

Jak bude vypadat naše zemědělství za pár desítek let, pokud budeme hospodařit jako doposud? Jak nakrmíme 10 miliard obyvatel v roce 2050, pokud se musí světová produkce potravin podle předpokladů zvýšit až o 70 procent? Nad tím se zamýšlí tvůrci dokumentů i odborníci, kteří vystoupí v debatách na přehlídce Země na talíři, která je ve světě známá pod názvem Aliment Terre. Letos má podtitul „Jaká je tvář zítřka?“ a poprvé se jí mohou 6. - 8. března 2017 v Pevnosti poznání zúčastnit i Olomoučané. Prof. Jaroslav Doležel, koordinátor výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie Akademie věd ČR považuje toto téma za zásadní: „Jsou to pro lidstvo velmi důležité otázky, na které hledáme odpovědi i my, vědci. Také proto jsme se rozhodli pomoci přivézt do Olomouce právě tento festival.“

Filmové projekce, besedy, workshopy i společná večeře

Připraveno je promítání pěti mimořádných dokumentárních filmů, workshopy, besedy s odborníky a tzv. odpovědná večeře. Snímky odhalují, jak může výroba a spotřeba potravin ovlivnit dění v blízkých i vzdálených koutech planety. Objevují se v nich témata jako alternativní zemědělství, permakultura, zábory půdy, GMO či znečištění světových oceánů plasty.

Po projekcích mohou návštěvníci debatovat o problematice se zajímavými hosty. Účast potvrdili například zakladatelka iniciativy Semínkovna v České republice Klára Hrdá, doc. Stanislav Hejduk z Mendelovy univerzity, dr. Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a doc. Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Na pondělním workshopu si zájemci vyrobí vlastní semínkovou bombu, tedy hliněnou kuličku plnou semínek, pomocí které je možné zazelenit nehostinná či těžce přístupná místa nebo městské čtvrti. Středeční workshop s iniciátorkami projektu Tiny Life naučí, jak si doma připravit vlastní čisticí prostředky či kosmetiku bez zbytečné chemie.

Na závěr festivalu pořádají organizátoři tzv. odpovědnou večeři neboli večeři s příběhem. Jejím smyslem bude poukázat na to, že vařit se dá nejenom udržitelně a šetrně, ale i chutně a zdravě. K večeři jsou přizváni odborníci, kteří během servírování jednotlivých chodů poodhalí zajímavosti o potravinách. O tom, zda může lidstvo před hladem zachránit genetika, promluví prof. Jaroslav Doležel, člen Vědecké rady AV ČR, vědecký ředitel CRH  a uznávaný rostlinný genetik, odpovědné vaření přiblíží kuchařka Lenka Rejhartová, o prodeji potravin bez obalu bude hovořit zakladatelka Bezobalového obchodu v Olomouci, Renata Placková.  Mgr. Jarmila Pilecká ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. se podělí o výsledky dotazníkového šetření na téma plýtvání potravinami a dr. Petr Prinz vysvětlí, jak v Olomouci funguje Potravinová banka.

Program


Pondělí 6. března 2017

16:30 -  17:30 Workshop Výroba semínkových bomb (zdarma, rezervace nutná)

17:30 - 19:00 Film Inhabit: Krajina permakultury

Režie: Costa Boutsikaris a Emmett Brennan, USA, 2015, anglicky / české titulky, 92 min

Lidská aktivita nikdy neměla takový vliv na Zemi, jako je tomu dnes. Často slýcháme o stále se zvyšující ekologické stopě každého jedince - energické, emisní či vodní - a o potřebě ji do budoucnosti minimalizovat. Ale co kdyby byly naše stopy a lidské působení naopak prospěšné? Právě tato myšlenka je základem a předpokladem permakultury - koncepce permanentní kultury. Jde o takový přístup k zemědělství, který usiluje o trvalou udržitelnost. Film Inhabit: Krajina permakultury se v řadě rozhovorů noří do hloubky praktik permakultury a představuje ji jako řešení v prostředí venkova, v příměstských oblastech i ve městech.

19:00 -  20:00  Beseda Tereza Čajková, Analytické centrum Glopolis

20:00 -  21:00 Film Válka osiv

Režie: Clément Montfort a Stenka Quillet, Francie, 2014, francouzsky / české titulky, 52 min

Francouzský dokumentární snímek Válka osiv se nás ptá: Maji být osiva obchodovatelnou komoditou, nebo spíš životně důležitým přírodním zdrojem jako je voda, kterou pijeme, či vzduch, který dýcháme, a který má být sdílený ve prospěch celého lidstva? Film ukazuje, že semena jsou nedílnou součástí stabilní potravinové produkce, přesto zemědělci ztrácejí nárok na uchovávání a setí svých vlastních. V Evropě se aktuálně připravují přísnější pravidla pro používání zemědělského osiva. Ta se snaží ovlivnit i mocní hráči z agrárních megakorporací, které ovládají více než polovinu trhu. Napříč Indií, Francií, či polárním kruhem, odhaluje dokumentární snímek Válka osiv tichou, neznámou a nebezpečnou válku, jejíž výsledek může být pro naší potravinovou bezpečnost i nezávislost rozhodující.

21:00 -  22:00 Beseda  Klára Hrdá, zakladatelka iniciativy Semínkovna

 

Úterý 7. března 2017

17:30 - 19:00 Film Ukradená zem

Režie: Kurt Langbein, Rakousko, 2015, anglicky a německy / české titulky, 94 min

Zemědělské půdy každým dnem ubývá, stává se vzácnější a cennější. Od té doby, co se obchod se zemědělskou půdou stal žádaným segmentem, farmáři po celém světě ztrácejí půdu ve prospěch mezinárodních zemědělských podniků a investorů. To se týká třeba i plantáží palmového oleje. Nový vizuálně působivý snímek Ukradená zem režiséra Kurta Langbeina divákům odkrývá problematiku záborů půdy, která není fenoménem jen v Asii a v Africe, ale i v Evropě. Film dává hlas širokému spektru zainteresovaných lidí - zástupcům malých, středních a velkých zemědělských podniků, místním i mezinárodním aktivistům, politikům, investorům i místním komunitám. Jaká je síla peněz v porovnání s důstojností a hodnotou lidského života, jakou roli v zemědělském byznysu hraje EU a jakou agrobyznys?

19:00 -  20:00 Beseda doc. Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita

20:00 -  21:30 Film Brzy i na vašem talíři

Režie: Paul Moreira, Francie, 2015, francouzsky / české titulky, 90 min

Odvážný a informacemi nabitý investigativní snímek Brzy i na vašem talíři (dohodou či násilím) rozkrývá citlivá fakta o herbicidu glyfosátu i o geneticky modifikovaných plodinách. O zákazu používání oblíbeného Roundupu, herbicidu obsahujícím glyfosát, se mluví i v EU kvůli možné rakovinotvornosti.  Uznávaný žurnalista a režisér Paul Moreira se během natáčení rozhodně nedržel zpátky. Navštívil a dotazoval se v řadě velkých agrochemických společností, včetně ústředí velkého nadnárodního koncernu Monsanto. Transgenní plodiny hluboce ovlivnily výrobní způsoby ve světovém zemědělském sektoru. Průměrné výnosy pěstovaných plodin se zvýšily, ale za jakou cenu? To je otázka, na kterou se tento vzrušující dokument, který nás zavede do argentinské pampy i do sídel bruselských lobbistů, snaží odpovědět.

21:30 -  22:30 Beseda dr. Tomáš Moravec, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Středa 8. března 2017

15:30 -  16:30 Workshop Udržitelná domácnost bez obalu (70 Kč, rezervace nutná)

17:00 -  18:45  Film A Plastic Ocean

Režie: Craig Leeson, Hong Kong / Velká Británie, 2016, 102 min, anglicky s anglickými titulky

Režisér a novinář Craig Leeson spolu s rekordmankou ve freedivingu a ekologickou aktivistkou Tanjou Streeter a celým týmem vědců odhalují šokující pravdu o úrovni znečištění a množství plastu v našich oceánech. To, co začíná jako idylický dokumentární film o krásách oceánů, končí alarmujícími záběry plastového podvodního světa. Každým rokem vzniká 300 milionů tun plastového odpadu. Nutno podotknout, že pokud se situace nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech mohli vidět plavat více plastu než ryb. "Plast je nejodolnější materiál, který kdy člověk vyrobil. Každý kousek se v určité formě na naší planetě stále nachází," dodává k motivaci vzniku filmu režisér. 

18:45 -  19:30 Beseda doc. Martin Rulík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

19:30 - 21:30 Odpovědná večeře s hosty (vhodná pro vegany, 70 Kč, rezervace nutná), kteří budou hovořit o různých aspektech produkce potravin vyprávět příběh podávaného menu a zároveň odhalovat, co všechno se skrývá za jídlem.

Hosté: Rostlinný genetik prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., kuchařka Lenka Rajhartová, Renata Placková z neziskové organizace Bezobalu, Mgr. Jarmila Pilecká ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., dr. Petr Prinz z Potravinové banky v Olomouckém kraji  

Stánky

Po celou dobu trvání festivalu bude v prostorách Pevnosti poznání probíhat prezentace organizací zabývajících se tématem odpovědného nakládání s potravinami.

Každý večer budete moci po skončení programu ochutnat netradiční dobroty připravené s ohledem na planetu.

Filmové projekce i besedy jsou zdarma, rezervace workshopů a večeře na adrese kvasnickova@ueb.cas.cz

Více informací bude dostupných na oficiální facebookové události   (https://www.facebook.com/events/1079863595451751/?active_tab=discussion )