V Akademii věd jsme pořádali mimořádně úspěšný seminář o potravinové nesnášenlivosti

31. říjen 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Dne 21. 10. 2019 se v Akademii věd konala akce určená pro laickou i odbornou veřejnost na téma projevy a diagnostika alergických onemocnění s gastrointestinálními symptomy a celiakie. Seminář Klinické a laboratorní projevy potravinové nesnášenlivosti velmi úspěšně navázal na vzdělávací a popularizační akce v rámci projektu Strategie AV21: „Potravinová nesnášenlivost a její zdravotní důsledky“ a „Kulatý stůl – celiakie a bezlepková dieta“. 

 

Soubor přednášek zahájila prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) tematickým vymezením této konference a objasněním klíčových medicínských pojmů, laickou veřejností četně zaměňovaných či nesprávně užívaných. Seminář se totiž kromě celiakie zaměřil i na alergie a přítomnost alergenů v životním prostředí včetně potravin určených pro bezlepkovou dietu. Klinické projevy a možnosti terapie alergie na bílkovinu kravského mléka komentoval prof. MUDr. J. Nevoral, CSc. z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Detailněji se v semináři diskutovalo o diagnostickém algoritmu celiakie v kontextu různých forem tohoto onemocnění (MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady).

Problematika celiakie je úzce spojená s produkcí bezlepkových potravin a jejich kontrolou. Testování bezlepkovosti je upraveno státními normami. Bezlepkové potraviny podléhají zvláštním předpisům a označením. Způsoby kontroly kvality bezlepkových potravin a legislativními úpravami výrobků deklarovaných jako bezlepkové se zabývala přednáška Ing. D. Gabrovské, Ph.D. z Potravinářské komory České republiky®.

Přestože je gluten patogenetickým agens celiakie i některých pšeničných alergií, není jediným alergenem pšenice. Klinicky významné alergeny vyskytující se v komerčně dostupných bezlepkových potravinách, u nichž je pšenice substituována jinými plodinami, byla předmětem příspěvku MUDr. S. Štěpánové Honzové z NL - CLINIC Gepamed s.r.o.

Výživová a biologická hodnota komerčně dostupných bezlepkových potravin byla doposud omezená. Nové technologické přístupy a potravinářské zdroje byly nadějí na zkvalitnění bezlepkových potravin a tím i na zlepšení života celiaků. Zkušenosti s vývojem nových bezlepkových potravin a využíváním netradičních plodin pro jejich výrobu sdělila Ing. M. Králová a Ing. S. Formánková ze společnosti Perník s.r.o.

Neortodoxní pohled na příčiny rozvoje a terapii potravinových alergií nabídla ve své přednášce „Psychosomatické aspekty potravinové nesnášenlivosti“ MUDr. V. Procházková z NL – CLINIC Gepamed s.r.o. Soubor přednášek zakončila prezentace RNDr. D. Sáncheze, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), který přiblížil principy některých imunologických technik (včetně způsobů jejich vyhodnocení a možné interpretace výsledků) využívaných v diagnostice a vývoji alergických a jiných imunologicky mediovaných onemocnění zmiňovaných v klinicky zaměřených přednáškách tohoto semináře.

TEXT:D. Sánchez; FOTO R. Kvasničková

 

Fotogalerie