Účastnili jsme se Food Waste Hackathonu

24. duben 2017 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Sociologický ústav AV ČR se 21. 4. – 23. 4. 2017 zapojil do Food Waste Hackathonu organizovaného neziskovou organizací Glopolis. Cílem této akce bylo získat pomocí inovativních nápadů funkční řešení výzev spojených s plýtváním jídlem ve formě návrhu mobilní aplikace. 

Food Waste Hackathon Praha byl pro účastníky možností, jak přispět vlastními nápady, znalostmi a zájmy ke snížení plýtvání jídlem v České Republice. Výherní návrh aplikace postoupil do programu Laboratoř Nadace Vodafone, kde ho budou moci autoři dotáhnout do konečného produktu.

Sociologický ústav prezentoval na této akci výsledky výzkumu veřejného mínění o plýtvání potravinami v českých domácnostech. Vystoupení bylo součástí úvodního setkání, kde byly představeny výzvy k naplnění pro nadcházející víkend. Během soboty a neděle měli účastníci rozřazení do týmů vytvořit návrh aplikace, která má být odpovědí především na problémy vznesené ve výzvách či obecně přispívat k řešení problému plýtvání potravinami. Do víkendového programu jsme byli zapojeni v roli mentora, který měl být pro týmy zdrojem informací o tématu a zároveň být pomocnou silou k dosažení vytyčeného cíle.  Vítězný projekt se zaměřuje na propojení potravinových bank, řetězců a neziskových organizací. Klíčovou náplní této aplikace je zlepšit celkovou koordinaci předávání darovaných potravin, jejich distribuci a propojení zmíněných subjektů.