Účastnili jsme se mezinárodní konference Food, Wasted Food and Future

09. květen 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 54 sekund

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhla v Brně konference „Food, Wasted Food and Future“ (FWFF), kterou organizovala Mendelova univerzita v rámci projektu TAČR s názvem Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání.

Cílem konference bylo poukázat na problém plýtvání potravinami a zejména na jeho řešení, a to z pohledu různých aktérů (vědecké instituce, společnosti, neziskové organizace a další). V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost se tématu plýtvání potravinami věnuje Sociologický ústav AV ČR, který na konferenci zastupoval vědeckou sféru. Výzkumnice Radka Hanzlová se ve své přednášce zaměřila na plýtvání potravinami ve vztahu životnímu prostředí, přičemž důraz byl kladen na chování jednotlivců a domácností. Jde totiž o skupinu, která dle odhadů EU plýtvá potravinami nejvíce. Je proto důležité informovat veřejnost o tomto problému a nabízet řešení, která každý jedinec může implementovat do svého života a výrazně tím snížit vlastní ekologickou zátěž na naši planetu. 

Výstupem konference je sborník s anotacemi a rovněž i všechny prezentované příspěvky. Odkaz ZDE