Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR jednalo o spolupráci s Ománem

24. říjen 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Když byl v létě 2017 na měsíční „zkušené“ v Třeboni student Hafid Al Mahrouqi z ománské Sultan Qaboos University, mluvilo se i o možné spolupráci mezi jeho domovskou univerzitou a třeboňským Centrem Algatech v oblasti řasových biotechnologií. Po roce tak třeboňské pracoviště navštívili profesoři Saif Nasser Al-Bahry a Yahya M. Al-Wahaibi s nabídkou konkrétních obrysů vzájemného partnerství.

 

Ománská univerzita bere řasové biotechnologie velmi vážně, založila Výzkumné centrum mořské biotechnologie, smlouvu o spolupráci již podepsali se švédskou společností Swedish Algae Factory na kultivaci místních mořských rozsivek pro produkci látek pro kosmetický průmysl. Swedish Algae Factory vznikla jako spin-off firma göteborgské univerzity. Obdobnou spolupráci navázal Omán s Islandem, společným tématem je využití mořských řas v petrochemickém průmyslu a přínos místním komunitám rybářů v obou zemích. Sklizeň mořských řas je vhodnou ekonomickou alternativou ke klesajícím možnostem rybolovu jak na Islandu, tak v Ománu.

Během jednání v Třeboni se obě strany shodly na dvou oblastech spolupráce – na dodání technologie testování autotrofních i heterotrofních mikrořas přímo do Ománu a naopak, testování obsahu cenných látek v mikrořasách z Ománu, ať již sladkovodních, mořských nebo půdních (pouštních). Dá se totiž předpokládat, že mikrořasy rostoucí v extrémních podmínkách budou obsahovat zajímavé látky. V Třeboni by tak proběhly chemické analýzy, testování případných bioaktivních látek na tkáňových kulturách a stanovení růstových parametrů.

Laboratoř řasové biotechnologie MBÚ AV ČR v třeboňském Centru ALGATECH se dlouhodobě zabývá základním i aplikovaným výzkumem mikrořas s ohledem na možné využití cenných látek mikrořas. Je vlastníkem patentovaného kultivačního zařízení, tzv. tenkovrstevných kultivačních kaskád, testuje růst nových druhů a kmenů mikrořas v autotrofním i heterotrofním režimu a zaměřuje se rovněž na vývoj nových technik izolace bioaktivních látek.

 

TEXT a PHOTO: Richard Lhotský

Fotogalerie