Studenti Střední školy zemědělské a zahradnické se podívají do olomouckého pracoviště ÚEB

07. červen 2022

Dne 7. června 2022 navštíví Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci studenti Střední školy zemědělské a zahradnické. Exkurze jim přiblížívýzkum zaměřený na studium dědičné informace rostlin, především obilovin, banánovníku a trav.