Odborníci se sejdou v Praze, aby hovořili o důležitosti probiotik a prebiotik

29. březen 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

 

O důležitosti probiotik a prebiotik i o tom, jaký vliv mohou mít na střevní mikrobiotu  budou v Praze na celodenním sympoziu hovořit 12. dubna odborníci. Akce se koná od 9. hodin v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6. 

PROGRAM XI. SYMPOZIA SPOLEČNOSTI PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA

12. dubna 2016

Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6 – Střešovice

9,00 – 9,15 Zahájení

Předsednictvo: J. Nevoral, H. Kozáková

9,15–10,00

Helminths and microbiota: The “new black” in the immunomodulation

I. Schabussova Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine Medical University of Vienna, Vienna, Austria

10,00-10,30 Cena SPP pro mladého vědce: Z. Hroncová, D. Šrůtková

10,30-10,45

The clinical use of probiotic bacteria Escherichia coli strain Nissle 1917

L. Wachsmannova1, S. Ciernikova1, V. Stevurkova1,  M. Mego2, V. Zajac1 1Cancer Research Institute, BMC, Dúbravská cesta 9, Bratislava, Slovakia 2National Cancer Institute, Klenova 1, Bratislava, Slovakia

10,45-11,15 Přestávka

11,15-13,30

Předsednictvo: H. Tlaskalová-Hogenová, V. Rada

11,15-11,30

Výběr vhodných probiotických kmenů pro léčbu pacientů s IBD

J. Hrdý Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

11,30-11,45

Analýza mikrobioty tenkého střeva v patogenezi nekrotizující enterokolitidy

Š. Coufal1,  A. Kokešová2, M. Kostovčík3, J. Dvořák1, H.

Tlaskalová-Hogenová1, M. Rygl2, J. Šnajdauf2, M. Kverka1 1Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 3Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

11,45-12,00

Probiotic bacteria can reduce the fertility of Trichinella spiralis parasite

B. Bucková1, E. Dvorožňáková1, A. Lauková2 1Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic 2Institute of Animal Physiology, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic

12,00-12,15

Využití bakterií rodu Lactobacillus pro prevenci infekcí urovaginálního traktu

M. Kosová1, H. Sýkorová2, M. Plocková1, K. Demnerová2, J.

Pazlarová2, I. Jebavá2

1)Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

2) Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha

12,15-12,30

Rozšiřování indikačního spektra fekální bakterioterapie - zkušenosti pracoviště J. Vejmělka

P. Kohout, J. Koten Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

12,30-12,45

Současné postavení probiotik v prevenci atopického ekzému

D. Nováková 1, I. Burianová2, Š. Čapková 3 1Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 2Novorozenecké oddělení FTN Krč 3Dětské kožní oddělení 2. LF UK a  FN Motol

12,45-13,00

Hodnocení probiotických výrobků společností pro probiotika a prebiotika

 V. Rada, Š. Musilová, V. Bunešová, E. Vlková, J. Killer, R. Švejstil, R. Pechar Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze

13,00-13,15

Současné definice probiotik a prebiotik

V. Erban, Výzkumný ústav potravinářský AV ČR, v. v. i.

13,15-13,30 Závěr: J. Nevoral

13,30-14,30 Oběd

K pasivní účasti je možné se do 1. 4. přihlásit na adrese j.vojtkova@lfmotol.cuni.cz