Sociologický ústav zjišťoval, jak se Češi stravují a jak nakupují vzhledem k životnímu prostředí

28. leden 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 57 sekund

Nedílnou součástí řešení problematiky změny klimatu a jejích negativních dopadů je nepochybně snižování emisí skleníkových plynů, ke kterému mohou výraznou měrou přispět sami lidé svým chováním (např. tím, jak se stravují, co, v čem a jak nakupují, jak cestují, jaké produkty v domácnostech používají atp.). Právě na toto téma se zaměřil speciální výzkum SOÚ.

Z výzkumu vyplynuly tyto informace:

  • Pro českou veřejnost je při nakupování potravin nejdůležitější cena a následně složení, naopak nejméně důležitý je obalový materiál.
  • Pro nadpoloviční většinu (51 %) dotázaných je důležité, jaký je dopad výroby potravin, které kupují, na životní prostředí a pro 45 % dotázaných to důležité není.
  • Pro naprostou většinu (87 %) dotázaných je důležité, jak se stravují. Naprostá většina (91 %) české veřejnosti se stravuje běžnou stravou bez žádného omezení, 3 % shodně vegetariánsky a flexitariánsky a zbývající 3 % jiným výživovým směrem (bezlepková strava, dia, veganství).
  • Z prospěšných aktivit pro životní prostředí české domácnosti nejvíce třídí běžný odpad a na nákup si nosí vlastní tašku, naopak nejméně nakupují zeleninu a ovoce do tzv. „nekonečných sáčků“ a omezují jízdy autem.
  • Biopotraviny alespoň občas nakupuje třetina (33 %) respondentů, což je v porovnání s rokem 2020 nárůst o 10 procentních bodů