Šlechtitelé se budou v Olomouci učit od vědců. Těšit se mohou nejenom na přednášky, ale i na práci v laboratoři

13. duben 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Program Potraviny pro budoucnost se věnuje úzké spolupráci s aplikační sférou. Olomoucké pracoviště ÚEB proto připravuje  ve spolupráci s Biotechnologickým centrem pro genotypování rostlin Národního Centra Kompetence dvoudenní workshop Molekulární metody ve šlechtění zemědělských plodin, který propojí teorii s praxí. 

 

Zemědělská produkce se v poslední době  potýká s celou řadou nepříjemných jevů, které ohrožují dostupnost a cenovou stabilitu potravin ve světě i v České republice. Jednou z možností jak jim čelit, je implementace nejmodernějších přístupů molekulární biologie a genetiky do šlechtitelské praxe významných zemědělských plodin.

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR v Olomouci dosáhlo světového věhlasu ve čtení dědičné informace důležitých plodin a stalo se tak žádaným partnerem pro firmy a společnostmi zabývající se šlechtitelskou praxí. Na workshopu se vědci chtějí o své znalosti, zkušenosti a know-how podělit s odbornou veřejností. Na programu budou kromě přednášek předních českých odborníků také praktické ukázky a laboratorní praxe vedoucí k využívání moderních genomických přístupů ve šlechtění a zlepšování českých odrůd.

 

Molekulární metody ve šlechtění zemědělských plodin

4. a 5. května 2022 od 1000, Šlechtitelů 31, Olomouc

Program

Středa 4. května

Teoretická část

1000-1010            Zahájení a organizační pokyny, RNDr. Jan Šafář, Ph.D. (ÚEB, Olomouc)

1010-1040            Výzvy zemědělství v 21. století, Ing. Jan Nedělník, Ph.D. (ZVT, Troubsko)

1040-1120            Genetika a šlechtění rostlin v minulosti a dnes, Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. (UP, Olomouc)

1120-1150            Nástrahy rostlinných genomů, RNDr. Jan Šafář, Ph.D. (ÚEB, Olomouc)

1200-1300            Oběd  (možnost organizované prohlídky pracoviště)   

1300-1330            Metodologie správného fenotypování, Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D. (VÚRV, Olomouc),   Mgr. Jan Humplík, Ph.D. (UP, Olomouc)

1330-1430            Od sekvence k SNP markeru, Ing. Radim Čegan, Ph.D. (BFÚ, Brno)

1430-1500             Coffee break 

1500-1630            Metody analýzy dat z celogenomových profilů, Ing. Oldřich Trněný (ZVT, Troubsko)

1800-2100            Společná večeře a diskuze

 

Čtvrtek 5. května

Praktická část, omezený počet účastníků

0900-1000            Rozbor výsledků GWAS analýz, Ing. Oldřich Trněný (ZVT, Troubsko)

1000-1030             Coffee break       

1030-1130             Ukázky navržení DNA markeru, Ing. Radim Čegan, Ph.D. (BFÚ, Brno)

0900-1200            Genotypování pomocí DNA markerů  (demonstrace užití SBE a CAPS markerů v laboratoři),

Mgr. Tereza Vojtková (ÚEB, Olomouc)

1200-1300            Oběd a závěrečná diskuse        

Registrace do 26. 4. 2022 kvasnickova@ueb.cas.cz

Pozvánka ZDE

Podrobné informace o workshopu a registraci ZDE