Seminář Získávání cenných látek z rostlinné biomasy

06. prosinec 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Jak využít cenné látky, které obsahují mikrořasy? Nahradí někdy sinice antibiotika? Nejen o tom se mluvilo 5. 12. 2016 v Třeboni. Centrum centru řasových biotechnologií Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR uspořádalo seminář. Zájem o něj byl velký. 

Ing. Kopecký z domácí instituce seznámil posluchače s konceptem biorafinace, bezezbytkovým využíváním biomasy, kdy jsou primárně využívány cenné látky a zbytková biomasa je určena pro případné energetické využití. 

Dr. Hrouzek se ve své přednášce zaměřil na cenné metabolity sinic, které se dají využít v medicíně například jako antibakteriální látky, což je důležité především v době klesající účinnosti klasických antibiotik. 

Ing. Šolcová z Ústavu chemických procesů AV ČR porovnala základní přístupy v získávání cenných látek určených primárně do potravinářského průmyslu. 

Dr. Lojková z brněnské Mendelovy univerzity představila metodu superkritické extrakce, která je velmi šetrná k získávaným cenným látkám a využívá zajímavých fyzikálních vlastností plynů, kdy za určitých podmínek se plyn chová zároveň jako kapalina. 

Dr. Cheel Horna hovořil o metodě Counter-current chromatografie, kterou disponuje centrum Algatech. 

Dr. Jegorov zastupoval komerční sféru a nastínil úskalí praktického využití chromatografie v plně provozních podmínkách, což bylo velmi zajímavé pro přítomné studenty, kteří si mohli udělat představu o přenosu technologie z laboratorních do provozních podmínek.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Potraviny pro budoucnost programu Strategie AV21.

Fotogalerie