Seminář zaměřený na celiakii a potravinové alergie vzbudil velký zájem

19. prosinec 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty

29. listopadu se v rámci našeho výzkumného programu Potraviny pro budoucnost uskutečnil seminář Celiakie, potravinové alergie a bezlepková dieta, aktuality, výzkum, perspektivy, který organizovali prof. MUDr. H. Tlaskalová - Hogenová, DrSc. a RNDr. D. Sánchez, Ph.D. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

Přednáškový blok tematicky náležel do okruhu vzdělávacích akcí věnovaných potravinovým intolerancím, které v rámci tohoto programu Strategie AV 21 organizujeme pravidelně.

Soubor přednášek byl určen pro širokou veřejnost, kterou nejčastěji – vzhledem k prezentovaným tématům – představovali pracovníci ve zdravotnictví (gastroenterologové, alergologové, pracovníci klinických laboratořích, dietní sestry) a potravinářství a členové pacientských skupin sdružující nemocné s celiakií a jejich rodinné příslušníky.

Seminář nabízel vzájemně komplementární témata: celiakie, terapeutická bezlepková dieta (technologický vývoj a inovace, nové výrobky a nové, netradiční, primárně bezlepkové potravinové zdroje) a alergie na potraviny (jeden z rizikových faktorů zavádění nových bezlepkových výrobků vyvinutých na bázi netradičních potravinářských surovin do diety celiakálních pacientů).

Výběr přednášejících a prezentovaných témat zajistili vysokou atraktivitu společenské akce. Na semináři vystoupili: doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.: Pestré klinické projevy celiakie (Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol), MUDr. S. Bělohlávková, Ph.D.: Potravinové alergie (Immuno-Flow, s.r.o.), Ing. D. Gabrovská, Ph.D: Inovované pekařské a cereální bezlepkové výrobky (Potravinářské komory České republiky®), Ing. M. Králová, M. Valenta: Novinky ve vývoji a výrobě bezlepkového trvanlivého pečiva (Perník s.r.o.). Seminář byl určen jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.

Účastníky semináře zejména byli zdravotničtí pracovníci (lékaři, pracovníci klinických laboratoří, dietní sestry) a členové pacientských organizací např. Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s., Sdružení celiaků ČR, z.s., Klub celiakie Brno aj.; seminář navštívili i pracovníci firem vyrábějící a vyvíjející bezlepkové pečivo (Dr. Schär AG, atd.).

Doc. MUDr. I. Hoffmanová, Ph.D. se věnovala ve své přednášce atypickým a mnohdy neočekávaným klinickým projevům celiakie a uvedla řadu kazuistik; otázky z řad odborné veřejnosti směřovaly zejména k problematice zavedení bezlepkové diety u asymptomatických pacientů, kterým byla diagnostikována celiakie a k neimunologickým příčinám potravinových intolerancí. 

MUDr. S. Bělohlávková, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny dlouhodobě se zabývající potravinovými alergiemi PAPRSK (Pracovní skupina potravinové alergie) se ve své prezentaci spíše zaměřila na rozdílné mechanismy vzniku potravinových alergií, způsoby sensitizace; zdůraznila zejména význam poškození a přetěžování kožního systému pro vznik potravinové alergie. Povzbuzující byly zprávy o nových, moderních, šetrných a účinných perorálních imunoterapiích potravinových alergií.

Ing. D. Gabrovská, Ph.D. patří mezi vysoce respektované odborníky v oboru terapeutické bezlepkové diety a kvalita prezentace odpovídala jejímu renomé. Přednáška podala recentní přehled vysoce kvalitních bezlepkových výrobků, hodnocených v soutěži „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Důraz byl kladen na složení výrobků a technologický proces v kontextu oblastí inovací deklarovaných Potravinářskou komorou České republiky® (bezpečnost a kvalita potravin, reformulace potravin, potraviny pro zvláštní výživu).

Avšak i působivá prezentace Ing. M. Králové a M. Valenty z firmy Perník s.r.o. (vyrábějící bezlepkové výrobky) o technologických aspektech výroby běžného i trvanlivého pečiva vyvolala značný zájem; diskutovala se prevence vzniku toxických produktů (akrylamidů) během tepelné úpravy sacharidových složek v surovinách a ochrana nenasycených masných kyselin (prevence žluknutí).

RNDr. D. Sánchez, Ph.D. na závěr přednesl výsledky originálního výzkumu realizovaného ve spolupráci s Centrem Algatech MBÚ AV ČR, v.v.i. a doc. MUDr. I. Hoffmanovou, Ph.D. vztahující se k odhadu IgE zprostředkovaných alergických reakcí na proteinové složky primárně bezlepkové řasy Chlorella sorokiniana, která je pro vysokou nutriční a biologickou hodnotou vhodná kandidátní surovina pro experimentální vývoj nových zkvalitněných bezlepkových potravin.