Seminář Šlechtění ovocných stromů

14. březen 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 25 sekund

V olomoucké Aplikační laboratoři pro zemědělský výzkum se 14. března konal seminář zaměřený na šlechtění ovocných stromů. Přednášeli odborníci z Výzkumného ústavu šlechtitelského a ovocnářského z Holovous. Semináře, který měl velmi pozitivní ohlas, se zúčastnili vědci z Ústavu experimentální botaniky.

10:00 – 10: 35 Ing. Lubor Zelený

„Praxe ve šlechtění ovoce a koncepce dalšího rozvoje šlechtění ve VŠÚO“

10:35 – 11:10 Ing. Pavol Suran

„Představení programu šlechtění třešní a potřeb aplikace moderních šlechtitelských postupů“

11:10 – 11:45 RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.

„SSR markery u ovocných plodin“

11:45 – 12:45 Přestávka na oběd

12:45 – 13:10 Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D.

„Využití metod molekulární genetiky ve šlechtění třešní“

13:10 – 13:35 Ing. Ivona Žďárská

„Využití metod molekulární genetiky ve šlechtění jabloní“

Fotogalerie