Seminář Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky

19. únor 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Srdečně vás zveme na dvoudenní seminář 

Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky,

který se koná 19. - 20. 2. 2020 v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin  Ústavu experimentální botaniky AV ČR  v Olomouci.

Tuto akci  pořádáme v součinnosti s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v. v. i., společnostmi Selgen a.s. a Agrotest fyto s.r.o. a zaštituje ji výzkumný program Akademie věd ČR  Potraviny pro  budoucnost Strategie AV21.

Cílem semináře je zprostředkovat  nejnovější vědecké poznatky a metody v oblasti molekulární genetiky a genomiky a propojit tak základní výzkum a praxí. 

 

 

PROGRAM


Odborný seminář

 

Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky

 

19. - 20. 2. 2020

*********************************************************************************

 1. den

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Šlechtitelů 31, Olomouc 779 00

19. 2. 2020, 9:00 – 17:00

 

9:00 – 10: 00  

Registrace

 

10:00 – 10:10

Mgr. Miroslav Valárik Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Úvodní slovo a organizační pokyny

 

10:10 – 10:30

Prof. Ing Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Představení pracoviště a projektů

 

10:30 – 11:00    

Ing. Hana Šimková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Pokroky v klonování genů rostlin v postgenomické éře

 

11:00 – 11:30    

RNDr. Ilja Prášil, CSc.(Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)

Mrazuvzdornost rostlin

 

11:30 – 12:00    

Mgr. Jan Humplík, Ph.D. (Univerzita Palackého/Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc)

Využití obrazové analýzy pro hodnocení šlechtitelského materiálu pšenice

 

12:00 - 12:45

Oběd

 

12.45 -  14:00

Prohlídka pracoviště

 

14:00 – 14:30      

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)

Stresové proteiny jako marker odolnosti plodin vůči abiotickým stresům

 

14:30 – 15:00

Ing. Jana Chrpová, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)

Rezistence pšenice k patogenům z rodu Fusarium

 

15:00 – 15:30    

RNDr. David Kopecký, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Identifikace DArT markerů asociovaných s odolností k abiotickým stresům

 

15:30 – 16:00    

RNDr. Jan Šafář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Základní výzkum jako nástroj moderního šlechtění- Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ÚEB Olomouc

 

16:00 – 16:30

Doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)      

Ovoce, které neznáte - netradiční druhy

 

17:00

Odchod na večeři, volná diskuze

  

 

2. den

Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc

20. 2. 2020, 8:00 – 12:00

 

8:00 – 9:30

Informační centrum, Horní náměstí 538, Olomouc 779 00

Komentovaná prohlídka Olomouce  

 

10:00-10:30

Prof. Ing. Zdeněk Žalud (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)

Změna klimatu a české zemědělství - příčiny, dopady a adaptace 


10:30 – 11:00

Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno)

Editování genů

  

11:00 – 11:30    

Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)

Genetické modifikace: Ze zkumavky na pole?

 

11:30 – 12:00  

Panelová diskuze Genomika pro šlechtění

 

12:00

Ukončení semináře, možnost prohlídky Pevnosti poznání