Seminář pro N.U. Agrar CZ s.r.o.

08. únor 2023

Kdy: 8. 2. 2023

Kde: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Šlechtitelů 31, Olomouc

 

PROGRAM

9:30 - 9:45      Přivítání účastníků - RNDr. Jan Martinec, CSc.

9:45 -  10:00   Představení Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR -  Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

10:00 - 10:15  Význam genetiky pro zajištění dostatku potravin  -  Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., dr. h. c.

10:15 - 10:40  Nové metody šlechtění a jejich potenciál v rostlinné produkci  - RNDr. Roman Hobza, Ph.D.

                              Ing. Hudzieczek Vojtěch, Ph.D.

       10:40 - 11:05 Právní a technické aspekty zavádění nových metod šlechtění - RNDr. Roman Hobza, Ph.D.

                             Ing. Hudzieczek Vojtěch, Ph.D.

       11:05 - 11:35  Aktivace imunity rostlin jako alternativa pesticidů? - Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.

       11:35 - 12:00  Role fytohormonů při stresové odezvě rostlin - Mgr. Sylva Přerostová, Ph.D.

 

    12:00 - 13:00  Oběd

 

     13:00 - 13:30  Vývoj nových derivátů fytohormonů pro využití v zemědělství a rostlinných biotechnologiích

                           - Mgr. Dr. Karel Doležal, DSc.

     13:30 - 14:00  Biostimulant STATUS  -  Vyšší výnos, odolnost a NUE - Mgr. Jaroslav Nisler, PhD.

     14:00 - 14:30  Fotosyntéza jako indikátor stresu rostlin - Doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.

     14:30 - 15:00  Prohlídka pracoviště