Seminář Potraviny - mýty a skutečnosti

26. listopad 2019 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Srdečně vás zveme na zajímavý seminář Potraviny - mýty a skutečnost, který se koná 26. 11. 2019 od 10:00 v Praze ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu v budově č.11 (Šrobárova 48, Praha 10).

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. – SZÚ Praha/ČSPŽP – tel. 267082267

Organizační garant:

RNDr. Vlastimila Mikulová, ČSPŽP – tel.: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

Mediální partneři:

Enviweb www.enviweb.cz; Treti ruka www.tretiruka.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SEMINÁŘE

9:30     Prezence

10.00   Zahájení  semináře  -  MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

10.05   Globální stav potravinové dostupnosti pro lidstvo -  Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc., ÚCHP  AVČR

10.45   Mikroorganismy v potravinách nekonečný příběh -   Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT Praha

11.25   Není éčko jako éčko -  Ing. Olga Šolcová, CSc. DSc., ÚCHP AVČR

12.00  - 12.30 Přestávka na občerstvení

12.30   Rostliny, lékaři, ale i zabijáci -  Ing. Jakub Bumba, ÚCHP AVČR

13.10   Dost bylo plastů, ale čím je lze bez zdravotního rizika nahradit? -    Ing. Jitka Sosnovcová  SZÚ Praha

14.00   Diskuse

14.30   Závěr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační pokyny:

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, budova č. 11, velká posluchárna

Spojení: Metro – trasa A, stanice Želivského

Účastnický poplatek: Vložné: 200.- Kč, studenti a důchodci: zdarma

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet nebo poštovní složenkou do 22. 11. 2019,  

nebo hotově  u prezence s příplatkem 50,- Kč

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu bankovním převodem.

Číslo účtu: 35 – 5604130247 /0100, variabilní symbol: 26112019

ČSPŽP není plátcem DPH.

V příkazu k úhradě prosím vyplňte, var. symbol,  jméno účastníka  a název Vaší organizace. Bez této informace nelze Vaši platbu připojit k přijaté přihlášce a připravit předem daňový doklad.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně. V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka. Daňový doklad obdrží účastníci na požádání při prezenci.

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky odesílejte nejlépe elektronickou poštou ve Wordu na  e-adresu: spolekzp@csvts.cz  do 22. 11. 2019. Přihláška je závazná, i v případě neúčasti bude provedena fakturace.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Organizační garant

Český spolek pro péči o životní prostředí ČSVTS Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

tel.: 221 082 365, mobil: 603511977, e-adresa: spolekzp@csvts.cz

Registrace u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 14709,

IČO 266 66294, DIČ CZ 26666294číslo účtu ČSPŽP: 35 – 5604130247/0100.

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Vedoucí NRC pro hygienu půdy a odpadů, Státní zdravotní ústav, Praha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška 

na seminář

                                                                     Potraviny - mýty a skutečnost

který se uskuteční v úterý 26.11. 2019

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky prosím zasílejte ve Wordu na adresu: spolekzp@csvts.cz,

nejpozději  do 22. 11  2019.

Příjmení, jméno, titul,: …………………………………………………………………

Organizace: ……………………………………………………………………………..

IČ: ……..

Adresa: …………………………………………….

e-mail: …………………………………………telefon: ……………………………….

 

*Souhlasím se zasíláním informací o odborných akcích ČSPŽP na uvedenou  e-mailovou adresu

 

SDĚLENÍ   O  PLATBĚ

vložné …….Kč  bylo zaplaceno bankovním převodem na účet ČSPŽP

č. 35-5604130247/0100,  variabilní symbol : 26112019,  ve  zprávě pro příjemce uvést :    jméno účastníka, název organizace

  * z účtu č………………………………………….   dne………2019  

        * bude zaplaceno hotově

 

*Nehodící se prosím škrtněte

 

Za správnost ručí:

 

Datum: ……………2019