Seminář o mikrobiomu se kvůli enormnímu zájmu stěhoval do větších prostor

02. leden 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

O tom, že téma mikrobiomu zajímá odborníky i veřejnost se mohli přesvědčit organizátoři semináře   Mikrobiom a možnosti jeho ovlivnění, který se v rámci Strategie AV21 konal 3. prosince 2019 v Praze. 

Kvůli velkému zájmu ho museli přesunout do kongresového centra Vavruška a i tak se muselo přidávat hodně židlí.  

Celodenní seminář zahájil RNDr. Martin Bilej, DrSc. stručným popisem projektu Strategie AV21 a zdůrazněním jeho významu.

Následovalo šest odborných přednášek zabývajících se analýzou a úlohou mikroorganismů (mikrobiota), které osidlují všechny povrchy organismu komunikující s prostředím.  Prof. Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR na své přednášce rozebrala současný stav znalostí o roli mikrobioty při vzniku chronických nepřenosných chorob, jejichž incidence stoupá především v industrializovaných zemích.

 

 

Dr. Kverka z Mikrobiologického ústavu AV ČR  se zabýval otázkou, jak složky stravy ovlivňuje imunita i náchylnost ke vzniku střevních zánětů. Dr. Procházková z Mikrobiologického ústavu AV ČR  se věnovala poruchám příjmu potravy ve vztahu ke složení střevní mikrobioty a možnostmi ovlivnění psychické poruchy u pacientů s mentální anorexií. O chorobách ústní dutiny, včetně parodontitidy a zubního kazu ve vztahu k orálnímu mikrobiomu, přednášela dr.  Bártová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy V odpoledním programu vystoupil prof. Nevoral z 2. lékařské fakulty Univerzity karlovy a Fakultní nemocnice v Motole s přednáškou o klinickém využití probiotik.  Dr. Vejmelka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice shrnul první klinické zkušenosti s přenosem fekální mikrobioty u pacientů s klostridiovou infekcí.

 

 

Diskuse byla organizována po jednotlivých blocích přednášek, obsahovala  řadu dotazů, které vyústily do živé debaty. Seminář byl bohatě navštíven (účastnilo se přes 200 posluchačů) a měl řadu positivních ohlasů. Seminář pořádali odborníci z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

 

Program semináře Mikrobiom a možnosti jeho ovlivnění

9.30 – 10:00     Mikrobiom a jeho RoLE V PATOGENEZE CHRONICKÝCH CHOROB

                         Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR

10:00 – 10:30    OVLIVNÉNÍ IMUNITY MIKROBY A POTRAVINAMI  

                         MUDr. Miloslav Kverka,Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

10.30 – 11:00    PORUCHY PŘIJMU POTRAVY A MIKROBIOM

                         RNDr. Petra Procházková, Ph.D.,Mikrobiologický ústav AV ČR,

                         Prof. MUDr. H. Papežová, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

11:00 – 11:30    MIKROBIOM A CHOROBY ÚSTNÍ DUTINY                       

                          RNDr. Jiřina Bártová, CSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. Stomatologická klinika, 1. LF UK Praha

11:30 – 12:00    DISKUSE

12.00 – 13.00    PŘESTÁVKA

13:00 – 13:30  KLINICKÉ VYUŽITÍ PROBIOTIK  Prof. MUDr. Jiří Nevoral, DrSc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN    Motol, Praha

13:30 – 14:00  PŘENOS FEKÁLNÍ MIKROBIOTY  -  KLINICKÉ ZKUŠENOSTI  Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.,       MUDr. Jiří Vejmelka, Ph.D.,Thomayerova  nemocnice, 3. LF UK, Praha

14:00 – 14:20   Diskuse