Seminář Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu

08. prosinec 2021

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

Nové trendy v potravinářství  a jejich možný dopad na výživu

 

Kdy: 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

Kde: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha

 

Program: 

 

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod.,  moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15          Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

9.15 – 10.00        Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30     Výživová doporučení v praxi - teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

10.30 – 11.15     Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR             

11.15 – 12.00     Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15     Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00     Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00     Ovoce a zelenina – vláknina, obsahy živin, kontaminanty, antinutriční látky – změny v čase?? (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT)

15.00 – 15.30     Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE         

     

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: vondruskova@foodnet.cz, a to nejpozději do 1. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: gabrovska@foodnet.cz  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

Pozvánka ZDE