Seminář Mikrobiom a prostředí

12. prosinec 2022

Pozvánka na celodenní seminář v rámci projektu Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost a České mikrobiomové společnosti ČLS JEP

MIKROBIOM A PROSTŘEDÍ: Co nás obklopuje, to nás formuje

Kdy: 12. prosince 2022

Kde: AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

 

Program semináře:

9:00 -9:15 Úvodní slovo prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

9:15 -10:00 Mikroorganismy v lese. Co dělají? A jak to víme? doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

10:00 -10: 20 Mykorrhizní mikrobiomy aneb o životě na rozhraní rostlin a půdy. Mgr. Jan Jansa, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

10:20 -10:30 Diskuse

10:30 -10:50 Přestávka

10:50 -11:10 Struktura a funkce rhizomikrobiomu Prof. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

11:10 -11:30 Mikrobi v potravinách a lidské zdraví. prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

11:30 -11:50 Jak houby ovlivnily světový řád. Mikroskopické houby umí měnit podnebí, vyhubit celé druhy i ovlivnit dějiny člověka. Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

11:50 -12:00 Diskuse

12:00 -13:00 Přestávka

13:00 -13:10 Stromy a mikrobi - pohled malířky: Jak mne uchvátil neviditelný svět a jak se snažím vizualizovat nové vědecké poznatky pro širší publikum, včetně dětí. Mgr. Michaela Bartoňová 

13:10 -13:30 Mikroorganismy v tajícím permafrostu Arktidy. doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

13:30 -13:50 Mikrobiom na poli i ve stáji: Ovlivňuje naše zdraví? RNDr. Dana Elhottová, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

13:50 -14:20 Závěrečná diskuse

 

Seminář je bezplatný. Vzhledem k omezenému počtu míst v sále doporučujeme registraci: RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. zakostelska@biomed.cas.cz