Seminář Gut – Brain Axis. Vliv mikrobioty na duševní zdraví

25. listopad 2019

Srdečně vás zveme na seminář „Gut – Brain Axis. Vliv mikrobioty na duševní zdraví“, který se koná 25. 11. 2019 od 9:30 do 14:00 v Praze


Pořádá:   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.,    Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Místo:  Laboratoř anaerobní mikrobiologie, Pavilon S, Vídeňská 1083, Praha 4,          

Datum:  pondělí 25. listopadu 2019, od 9.30 do 14°°                                                                                     

            

Program:

 9.30      Zahájení

 9.40  –  10.05     Gut-brain axis a LC MS  - ing. Jan Kopečný, DrSc.,

10.05  –  10.30   Vzájemný vztah rostlinných polyfenolů a střevní mikrobioty  - doc. Ing. Jaroslav Havlík, PhD

10.30  –  10.55   Enantioselektvní separace v kombinaci s hmotnostní spektrometrií pro monitorování D-aminokyselin v nervovém a endokrinním systému - doc. Ing. Petr Kačer, PhD

10.55  –  11.10   Přestávka

11.10  – 11.35    Vliv stresu rostlin na jejich metabolity -                Mgr. Petr Maršík, PhD

11.35 –  12.00    NMR metabolomika stolice u obézních dětí a dětí s IBD  - doc. Ing. Jaroslav Havlík, PhD

12.00 –  12.25    Příprava vzorků pro proteomické analýzy - ing. Han Sechovcová, PhD

12.25 –  12.50    Praktické ukázky a Diskuze

12.50 –  14.00    Oběd

Registrace:

Na akci je nutno se registrovat na sekretariátu ÚŽFG AV ČR v Krči u H. Bubíkové na tel. 267 090 501, faxu 267 090 500, mailu bubikova@iapg.cas.cz. Rezervaci doporučujeme, akce je bezplatná, počet míst je ale limitován. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.