S obrovským zájmem veřejnosti se setkal seminář o plýtvání potravinami

30. říjen 2018 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Ve středu 10. října 2018 od 18:30 proběhl v Akademickém konferenčním centru v Praze seminář o plýtvání potravinami   spojený s promítáním norského dokumentu Spotřebujte do, který společně organizovaly Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a nezisková organizace Zachraň jídlo. Seminář byl podpořen Strategií Akademie věd AV21 v rámci výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost“, ve kterém Sociologický ústav řeší téma „Plýtvání potravinami jako sociální problém“.

 

Plýtvání potravinami představuje významný sociální, ekologický a ekonomický problém současné společnosti, který však bývá mnohdy opomíjen. Cílem tohoto semináře bylo poukázat na tento problém, nastínit možné způsoby, jak plýtvání potravinami omezit a také představit názory české veřejnosti k této problematice.

V první části semináře prezentovala socioložka Radka Hanzlová ze Sociologického ústavu výsledky reprezentativního dotazníkového šetření, které provedlo CVVM v červnu letošního roku. Výsledky ukazují, že dvě pětiny (40 %) dotázaných považují plýtvání potravinami za velký celospolečenský problém, necelá polovina (45 %) nepovažuje ze správné plýtvat potravinami, nicméně vidí aktuálnější problémy, které je třeba řešit a pouze přibližně osmina (13 %) dotázaných nepovažuje plýtvání za celospolečenský problém. Výzkum, mimo jiné, dále zjišťoval, jak česká veřejnost rozumí pojmům „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do…“. Ukázalo se, že většina (75 %) české veřejnosti používá správně označení „Spotřebujte do…“, oproti tomu význam „Minimální trvanlivost“ je méně jasný a více jak polovina (51 %) mu přisuzuje stejný význam jako údaji „Spotřebujte do…“.

Druhá část byla věnována tomu, jak správně skladovat potraviny. Zástupci neziskové organizace Zachraň jídlo Adam Podhola a Anna Strejcová si pro účastníky připravili kvíz, který potom společně vyhodnocovali a u každé otázky přidávali další zajímavé informace. Vítěz kvízu, tedy osoba, která získala nejvíce bodů, si domů jako cenu odnesla síťovku se zachráněnými bio-dýněmi z Máslovic.

Na závěr semináře byl promítán norský dokument „Spotřebujte do“ od režiséra Kierana Kolleho, ve kterém se skupina mladíků rozhodla upozornit na problém plýtvání potravinami, dostat ho do politických diskuzí a zapříčinit změnu ve společnosti. Naplánovali si pětitýdenní cyklistickou cestu ze severu Norska až na úplný jih, při které urazili 3 000 km a během které jedlit jen jídlo, které ostatní považují za odpad. Po filmu následovala diskuze, při které se mohli účastnit zeptat na cokoliv z této problematiky.

O seminář byl z řad veřejnosti  tak velký zájem,že místa nestačřila. Přišlo téměř 70 lidí, což je velmi potěšující, neboť to ukazuje, že veřejnost o tuto problematiku zajímá a  lidé chtějí získávat nové informace.

Jak Sociologický ústav, tak nezisková organizace Zachraň jídlo, se touto problematikou dlouhodobě zabývají a pořádají i další akce, na které bychom Vás rádi chtěli pozvat, a které, doufejme, budou stejně úspěšné, jako tento seminář.

Ze semináře natočil Vítek Svoboda z Radia Wave krátkou reportáž, kteoru si můžete poslechnout ZDE

 

Fotogalerie