Prší, a přece je sucho. Srážek padá jako v minulosti, ale kvůli teplejšímu podnebí vody ubývá

07. srpen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 4 minuty

Česko zasáhlo sucho dříve než obvykle. Jeho důsledky trápí zemědělce i vodohospodáře, negativně ovlivňují živočichy, rostliny i krajinu. Problémem není úbytek srážek, které se v ročním úhrnu moc nemění, ale zvyšující se teploty, kvůli nimž se voda rychleji vypařuje.

Některý z pěti stupňů sucha od počínajícího až po extrémní se podle webu Intersucho vyskytuje až na 99 procentech území Česka. Extrémní sucho na konci července panovalo zhruba na 20 procentech území republiky.

Nástup sucha byl navíc letos neobyčejně rychlý. „Normálně se sucho rozjíždí jako vlak, tohle vypadalo spíš jako sportovní auto. Šli jsme velmi rychle od prvních náznaků toho, že máme anomálii půdní vlhkosti, k dopadům na zemědělské plodiny a na biomasu nebo na kondici vegetace. Ale i na parametry hydrologického sucha, což není úplně typické,“ řekl Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd serveru České noviny.

V Česku se nejen podle organizace Fakta o klimatu otepluje přibližně dvakrát rychleji, než je světový průměr – za posledních 60 let o dva stupně Celsia. V takové situaci při podobném objemu srážek sucho zasahuje přírodu více, protože roste výpar a rostliny srážky využívají nejprve pro své ochlazování.

Schopnost krajiny odolávat suchu navíc snižuje způsob hospodaření s půdou. Velké chemicky ošetřované lány polí a také takzvané meliorace, které v minulosti  měly za úkol ve většině případů vodu z krajiny odvádět.

 

Několik odstínů sucha

Sucho není pouze „jedno“. Nejprve přichází sucho meteorologické, když málo prší. Pozvolna pak sucho zemědělské (půdní) a následně hydrologické projevující se snížením stavu povrchových a podpovrchových vod.

Pakliže začne sucho negativně dopadat na společnost, hovoří se dokonce o socioekonomickém suchu. Poslední výrazné sucho zasáhlo území Česka v letech 2015 až 2020. V takové intenzitě a délce by se mělo podle dostupných dat vyskytovat pouze jednou za 500 let.

Jenže vyhlídky nejsou vůbec růžové. Průměrná teplota poroste, ale srážky budou více či méně konstantní, shodují se experti webů Fakta o klimatu a Intersucho. „V případě nadprůměrně teplého roku by muselo v daném roce také více napršet, aby se během roku neobjevila nějaká epizoda sucha. Kromě toho už nyní v nižších a středních polohách pozorujeme výskyt mírnějších zim s malým množstvím sněhové pokrývky. To se negativně odráží v zásobách půdní vlhkosti na začátku vegetační sezóny a množství povrchových a podpovrchových vod na začátku jara,“ píše Pavel Zahradníček z projektového týmu Intersucha na webu Fakta o klimatu.

 

Brambor bude málo a hraboši se množí

Podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala je nedostatek vody v půdě pro české zemědělce velký problém každý rok a napáchá škody v řádech jednotek miliard korun. „Dopady sucha jsme zaznamenali především u jařin, jako je ječmen jarní a okopaniny, kde se předpokládá výrazně podprůměrná sklizeň brambor. Škody způsobené suchem vidíme také u některých druhů zeleniny. Regionálně jsou poškozené rovněž ozimé obiloviny a olejniny. Rozmary počasí, jako jsou jarní mrazíky a krupobití, napáchaly škody i na ovoci, kde vysoké teploty dokonaly dílo zkázy,“ uvádí Doležal.

„Sucho současně vytváří ideální podmínky pro šíření škůdců, jako je hraboš polní a další. Navíc vysoké teploty v kombinaci s nedostatkem vláhy vytvářejí takzvaný abiotický stres rostlin a zvyšují jejich náchylnost vůči chorobám,“ dodává.

Na druhé straně se zemědělci lokálně potýkají také s přívalovými dešti, které komplikují žně a přitom nestačí k nasycení půdy vodou. „Zemědělci přizpůsobují své hospodaření měnícím se klimatickým podmínkám a investují například do technologií precizního zemědělství či závlahových systémů. Stojí je to nemalé peníze, které v této nelehké době kvůli již tak vysokým nákladům na produkci nemusí být dostupné pro každého pěstitele,“ popisuje Doležal s tím, že s hodnocením letošní úrody je třeba počkat na konec sklizně.

 

„Regenerativní zemědělce sucho netrápí“

Zemědělec a poradce pro vlastníky půdy Martin Smetana z projektu Nadace Partnerství s názvem Živá půda říká, že regenerativní zemědělce sucho netrápí. Jsou to ti, kteří si na svých polích nebo jejich částech vyzkoušeli, jak hospodařit s půdou tak, aby zadržovala co nejvíce vody.

Podle principů Živé půdy a regenerativního zemědělství obecně je klíčové udržovat půdu vlhkou. Pole by proto mělo být celoročně pokryté rostlinami, nikdy by nemělo být holé. Po sklizni a před vysetím nové plodiny je vhodné sázet takzvané meziplodiny, které udržují půdu vlhkou, vyživují ji a zamezují erozi. Hodí se také používat statková hnojiva nebo mulčování.

„Regenerativní přístup pomáhá zemědělcům ty srážky, které dnes padají nerovnoměrně a jsou často intenzivní, využít a dostat do půdy, aby neodtekly pryč spolu s organickou hmotou. Sucho tedy mají jen ti zemědělci, co hospodaří špatně,“ je přesvědčen Smetana.

 

Celý článek ZDE