Pro nejmenší experimentátory připravili kolegové z ÚCHP pokusy chemie v kuchyni

28. duben 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 16 sekund

Ve dvou pražských mateřských školkách ve dnech 18. 4 .2023 a 26.4. proběhla interaktivní přednáška o potravinářských aditivech, kterou přednesly vědkyně z Ústavu chemických procesů. 

 

Děti se seznámily s různými typy aditiv, důvody jejich přidávání a vyzkoušely si mnoho experimentů, které mohou udělat i doma s rodiči. Nadšené děti zaujala například cukrová duha ve zkumavce, chromatografie na křídě nebo možnost malování do mléka.