Přijďte se podívat na projekt propojující mikrobiologii a architekturu

14. červenec 2020 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Do konce srpna je v pražské galerii Nevan Contempo k vidění architektonický projekt  „Photosynthetic landscape“, na kterém se podíleli i vědci z třeboňského Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR.

 

Tento projekt se pokouší propojit městský prostor s živými organismy prostřednictvím fotobioeaktoru – technologického zařízení, které je určené k pěstování mikrořas s využitím slunečního či umělého světla. V očích umělců a architektů ale dostává biotechnologické zařízení nový rozměr, stává se technologizovanou zelení v městském prostoru, součástí architektury.

Expozice Photosynthetic Landscape, Fotosyntetická krajina, je součástí multidisciplinární platformy Hacking the Nature, která propojuje architekturu, vědu a prostorové umění, technologické a estetické prvky.

Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze strávili několik dní v Centru ALGATECH, kde se v průběhu workshopu vedeném MgA. Veronikou Miškovičovou seznámili s kultivačními systémy pro pěstování mikrořas a výtvarný záměr tak mohl získat i technologickou funkčnost. Mikroskopické řasy jsou přece jen živé organismy, které potřebují živiny, vodu, pohyb a celá expozice potřebuje technologické zázemí. Odborně se studentům UMPRUM věnoval prof. Jiří Masojídek se svým týmem z Laboratoře řasové biotechnologie MBÚ AV ČR.

„Technologizace přírody je často negativně asociovaná s úbytkem přírodního na úkor technologického. Co se stane, když tyto elementy navzájem propojíme? Instalace Photosynthetic landscape si klade za cíl prozkoumat funkční, prostorové a estetické vlastnosti mikrořas jako živého produktivního prvku existujícího v aktivním městském prostoru.“

 Z informačního letáku Photosynthetic landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie