Přehled technologií průmyslové kultivace mikrořas

23. říjen 2023 | čtení tohoto článku zabere přibližně 40 sekund

Mikrořasy jsou mimořádným zdrojem důležitým pro výživu lidí i zvířat – bílkovin, lipidů, polysacharidů, pigmentů, antioxidantů a dalších biologicky aktivních látek. Navíc mají velké možnosti využití v kosmetice, farmacii, medicíně ale i v průmyslu – při čištění odpadních vod, sekvestraci CO2, výrobě polymerů a paliv.

Přehled nejvyužívanějších mikrořas a především způsobů jejich kultivace v průmyslovém měřítku přináší review česko-italského autorského týmu pod vedením třeboňského Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR – Solar bioreactors used for the industrial production of microalgae.

Review diskutuje druhy Arthrospira (Spirulina), Chlorella, Dunaliella, Haematococcus, Nannochloropsis, Phaeodactylum, Porphyridium a některých dalších a přináší srovnání kultivačních systémů – oběhových nádrží, otevřených rybníků, kaskád, rukávů, panelů, trubicových systémů a dalších, včetně heterotrofního způsobu kultivace.

Odkaz: https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-023-12733-8

Obrázek: Kultivace Spiruliny na Havaji. Foto se svolením společnosti Cyanotech Corporation, Kailua-Kona, HI.