Přednáška N. Čadové: Plýtvání potravinami očima české veřejnosti

06. listopad 2023

Mgr. Naděžda Čadová (Sociologický ústav AV ČR): Plýtvání potravinami očima české veřejnosti

Kdy: pondělí 6. 11. 2023 od 12:00

Kde: Praha, budova AV ČR, Národní třída 3, konferenční sál 205

Na základě zjištění Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) se na celém světě vyhodí až 1/3 všech vyprodukovaných potravin, což je jen stěží představitelné množství. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR se v rámci Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost tématu plýtvání potravinami dlouhodobě věnuje a zaměřuje se na postoje českých občanů k plýtvání, na odhalení jeho hlavních příčin, ale i na nákupní a spotřebitelské chování ve vztahu k potravinám či na nejasnosti v označování potravin.

Mgr. Naděžda Čadová vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po studiu nastoupila do Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) na pozici analytičky. Od ledna 2016 působí v CVVM jako vedoucí projektové činnosti a má tak na starosti vedení projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost, ale i většiny zakázek, které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména výzkumům veřejného mínění a jejich metodologii.